Fant skipar fra vikingtiden. Men hva skjedde med skiløperen?

Arkeologer har gravd frem et nytt kapittel i norsk skihistorie. Med syv års mellomrom ble to 1200 år gamle ski funnet. Nå skal den ene stilles ut.

Det var to fornøyde arkeologer som kunne grave frem den 1200 år gamle skien i fjor høst: Espen Finstad (t.v.) og Julian Robert Post-Melbye.

Historien begynte i 2014. Da fant arkeologene en ski som hadde smeltet frem fra en brefonn ved Digervarden i Lesja kommune – 1700 meter over havet.

Lenge hadde arkeologene en mistanke om at det kunne finnes en ski nummer to. Den ble funnet i fjor høst, bare fem meter fra den første, etter at breen hadde trukket seg enda litt mer tilbake.

– Vi er helt sikre på at det er et par, og at skiene har tilhørt samme person, forteller arkeolog Julian Robert Post-Melbye ved Historisk museum i Oslo.

Her ble skien funnet, ved Digervarden i Reinheimen. Skien ble funnet med undersiden opp.

Best bevarte forhistoriske skipar

Nå er denne skien blitt konservert og klar til å vises frem for både skiinteresserte og andre. Tirsdag 8. november plasseres den i monter og kan studeres nærmere på Historisk museum i Oslo.

Undersøkelser har fastslått at skien, i likhet med tvillingskien, er fra slutten av 700-tallet eller begynnelsen av 800-tallet, altså fra starten av vikingtiden.

Skiparet er ikke det eldste som er funnet. Det er funnet 5000 år gamle ski. Men disse skiene beskrives nå som verdens best bevarte forhistoriske skipar. Skiene er så godt som intakte, spesielt den siste skien. Også bindingen sitter på plass.

– Det er unikt å finne et såpass godt bevart skipar fra forhistorisk tid, sier Post-Melbye.

Noen spørsmål vil forbli ubesvarte

Funnet reiser naturlig nok mange spørsmål: Hvordan har de havnet der? Hva skjedde med personen som gikk på dem, opp til 1700 meters høyde? Det blir naturlig nok mye spekulasjoner rundt slikt.

– Vi kan se for oss at noe kan ha skjedd med personen, men vi har ikke funnet levninger eller andre gjenstander i nærheten, forteller Post-Melbye.

Personen kan ha mistet skiene og kommet seg videre til fots. Men om vedkommende er blitt utsatt for et uhell eller bare har forlatt skiene, det blir spekulasjoner.

Men arkeologen kan fastslå én ting med sikkerhet: Vikingene brukte ski for å komme seg over fjellene, fra ett dalføre til et annet.

– De hadde både evne og vilje til å ferdes i fjellet på vinterstid, konkluderer Post-Melbye.

Her ble skiparet funnet:

Reisen slutter på Bygdøy

Skiene er ikke det eneste som har dukket frem som følge av at breene smelter. Så langt er det gjort om lag 3500 funn fra 55 funnsteder som en del av det brearkeologiske sikringsprogrammet, i regi av Innlandet fylkeskommune.

Skien som ble funnet i fjor, skal nå stilles ut i to uker. Deretter skal den videre til Norsk Fjellsenter i Lom, hvor den blir stilt ut sammen med den andre skien.

Skiparets endelige mål ligger noen år frem i tid. Når det nye Vikingtidsmuseet på Bygdøy åpner – trolig i 2026 – skal skiparet være en del av utstillingen.