Tengs’ fetter frifinnes for erstatningskrav etter 25 år. – Helt grotesk, sier han selv.

Fetteren til Birgitte Tengs ble dømt til å betale erstatning for et drap han er blitt frikjent for. Nå er dommen omgjort. Fetteren og advokaten reagerer sterkt.

Konfirmasjonsbilde av Birgitte Tengs er blitt mye brukt i omtale av drapet på 17-åringen.

Birgitte Tengs’ fetter ble i 1998 dømt til å betale erstatning til foreldrene for drapet på Tengs. Han har forsøkt å få saken gjenopptatt og omgjort 12 ganger.

Nå er han frikjent for erstatningskravet. Det kommer frem i en fersk dom fra Agder lagmannsrett.

– Fetteren er glad. Han var i godt humør og synes dette er storartet. Men han har levd med en dom som er så sjikanøs at den forteller all verden at han har drept noen, sier fetterens advokat Arvid Sjødin til Aftenposten.

Til NRK skriver fetteren selv følgende i en SMS:

– Norge har ikke bare feilaktig dømt meg, men også gjentatte ganger nektet å rette opp feilen. Det er 19 år siden EMK dømte Norge, det er helt grotesk at vi igjen og igjen har møtt på en mur i våre forsøk på å gjenoppta den sivile saken.

Han skriver at han ikke noen gang kommer til å få tilbake de siste 25 årene av livet sitt.

– Dette har ødelagt en storfamilie og også påført meg enorm stor skade. Jeg kommer aldri til å få de siste 25 årene tilbake, men håper i det minste denne dommen medfører endringer som ser til at noe slikt aldri kan skje igjen.

100.000 kroner

Fetterens advokat mener domstolen har sviktet familien. Til Aftenposten sier han at dersom domstolene hadde tatt jobben sin seriøst, så ville erstatningskravet vært frafalt for lenge siden.

– Menneskerettsdomstolen i Strasbourg slo fast at erstatningsdommen var et brudd på uskyldspresumpsjonen. Da skal det rettes opp, men Norge gjorde ikke det. Det er feil, og det er uriktig. Det blir rettet opp først nå, sier Sjødin.

Arvid Sjødin, advokaten til fetteren i Tengs-saken.

I 1997 ble fetteren til Tengs dømt for drapet, men han ble frikjent året etter. For å dømmes må skylden bevises «utover enhver rimelig tvil».

Han ble likevel dømt til å betale en erstatning på 100.000 kroner i en sivil rettssak, der det kun kreves mer enn 50 prosent sannsynlighet for å bli dømt.

Sjødin mener bevis forsvant i saken, og at Gulating lagmannsrett og Høyesterett ikke fikk det med seg. Det tok tid før det ble oppdaget, sier Sjødin. Det tok også år å forsøke å få domstolene til å ta sakene på nytt.

– Det tok lang tid. Vi snakket til slutt med en cold case-gruppe i England. Vi hadde ikke det i Norge da. De var villige til å ta det, men vi trengte penger. Vi gikk til Stortinget, og til slutt fikk Kripos i Norge en egen cold case-gruppe som kom i gang i 2015, sier Sjødin.

I 2016 ble saken gjenåpnet, etter råd fra Kripos’ cold case-gruppe.

– Gjort er gjort, spist er spist

I et intervju med TV 2 fredag ettermiddag, sier fetterens far at de har ventet i nesten 26 år.

– Det er vel lenge. Men gjort er gjort, og spist er spist. Vi må forholde oss til at sånn ble det, sier faren Jakob til TV 2.

Nylig ble en 52 år gammel mann tiltalt for drapet på Birgitte Tengs på Karmøy i 1995. Han møter Haugaland og Sunnhordland tingrett mandag.

Sjødin varsler overfor VG at de vil fremme et erstatningskrav på fetterens vegne. Ifølge fetterens far har imidlertid ikke dette vært tema fra deres side, sier han til TV 2.