Nå kommer trekkfuglene med millioner av flått. Her er råd til hundeeiere.

Det beste rådet mot flåttbitt er å holde seg på grusstier, sier professor Snorre Stuen ved Veterinærhøgskolen NMBU. Han jobber for å etablere et mottak for flått i Norge.

– Når man ferdes i flåttområder, bør man sjekke seg selv og kjæledyret for flått hver dag, sier professor Snorre Stuen ved Veterinærhøgskolen NMBU.

Flåttsesongen har begynt. Når temperaturen stiger over fire- fem grader, og spesielt etter en frostnatt, blir flåtten aktiv.

Og nå kommer også trekkfuglene som bringer millioner av flått inn til landet. I Norge er det særlig hjortevilthjorteviltAv de artene vi kaller hjortevilt er det spesielt elg, hjort og rådyr som sprer flått. som sprer flåtten utover lokalt.

Hvis man er usikker på om det er flått i et område, kan man bare sende inn hunden. I noen områder virker de som støvsugere for flått, sier professor Snorre Stuen.

Hunder snuser på alt langs stier. I områder med busker og kratt og løv og fuktighet trives flåtten godt.

Anbefaler flått-pille til hunden

Tommelfingerregelen er å sjekke seg selv og hunden for flått hver kveld. Flått setter seg ofte i armhulen, lysken eller hodet på mennesker. Hunden får ofte flåttbitt i hoderegionen, på ørene og i tynnhårede områder.

– Kan hunder bli syke av flått?

– I Norge er det få flåttbårne sykdommer hos hund. I Sør-Europa er det vanligere med sykdom på grunn av andre smittestoff.

– I forhold til antallet hunder som blir smittet, er det relativt få som utvikler alvorlig sykdom i Norge. De kan bli slappe, få feber, noe leddbetennelser, samt lammelser. De fleste hunder blir imidlertid lite syke med de flåttbårne smittestoffene vi har her.

I USA er det laget en Borrelia-vaksine for hund. Den skal ha god effekt mot leddbetennelse. Vaksinen er tilgjengelig i Norge.

– Effekten av denne vaksinen på hund i Europa er ikke tilstrekkelig kartlagt. I Skandinavia er det vanligere å forebygge flåttbårne infeksjoner ved bruk av flåttmidler fra veterinær, som tyggetabletter, sier Stuen.

Vil at folk skal sende inn flått

Holder man seg på stier eller i områder med lite vegetasjon minskes risikoen for å få på seg flått. Og Stuen sier at man selv også kan gjøre tiltak for å redusere forekomsten av flått i et område. Men de vil kun ha kortvarig effekt.

– Flått trives med fuktighet, men ikke med tørke. Å fjerne løv, busker og kratt vil redusere fuktigheten nær bakken. Det har vært forsøkt å brenne vegetasjonen i begrensede områder, blant annet på enkelte øyer.

Stuen forteller at det er vanskelig å holde et område fritt for flått over lengre tid. – Flåtten er raskt tilbake via fugl, husdyr eller hjortevilt. Man kan unngå liggeplasser eller trekkruter for hjortevilt om man kjenner til dem, sier han.

I Sverige og Danmark samles det inn flått til et sentralt mottak for å få oversikt over antall og hva slags smitte flåtten har med seg.

Nå ønsker Stuen at veterinærmiljøet og biologmiljøet i Norge, Flåttsenteret og FHI skal samles om et mottaksapparat for flått:

– Ved et slikt mottak kan man få en bedre oversikt over forekomsten av flått og smittestoff. Da kan vi finne ut hvor stor prosent av flåtten som bærer smitte i Norge og hvilke smittestoff de har med. Det er viktig, da vi mottar millioner av flått hvert år med trekkfugl.

– Vi vil be alle i utvalgte områder om å sende inn flått som de finner på hest, hund, katt , produksjonsdyr og seg selv, sier forskeren.

I Europa ser utbredelsen av flere smitteførende flått ut til å øke, og enkelte arter ser ut til å etablere seg lenger mot nord.

Selv vår egen skogflått, som er avhengig av høy luftfuktighet, brer seg lenger innover i landet og lengre mot nord.

– Noen forskere antar at skogflåtten vil kunne etablere seg med lokale bestander i hele landet om 50–60 år, hvis klimaendringene fortsetter, sier Stuen.