Motvillig politi beordres til vakthold i Nokas-saken

Politifolk sendes mot sin vilje til Stavanger for å passe på under Nokas-rettssaken. De økonomiske vilkårene holder ikke mål, hevdes det.

Oslo-politiet sender 60 politifolk til Stavanger i to puljer. Så mange som 45 av dem nekter å reise frivillig.

Også i en rekke andre politidistrikt er det opprør mot vaktoppdraget. Rettssaken forventes å vare i tre måneder. Drøyt 100 politifolk skal vokte de 13 tiltalte i og utenfor rettssalen. Vaktoppdraget fordeles på to perioder på hver halvannen måned slik at minst 200 tjenestemenn involveres.

Taper lønn

Lederen i Oslo Politiforening, Sigve Bolstad, har fått skarpe reaksjoner fra sine medlemmer. Flere andre lokallagsledere forteller om tilvarende reaksjoner. Beskjeden fra politiledelsen er at mannskaper beordres til Stavanger hvis ikke mange nok melder seg frivillig.

Politimesteren i Asker og Bærum, Torodd Veiding, bekrefter at han har problemer med å fylle opp kvoten med vaktmannskaper fra hans distrikt. Bare halvparten av plassene er besatt. De fleste oppgir til politiledelsen at de frykter å gå ned i lønn.

— De misfornøyde vet alle at de lever i et beordringssystem. Frivillighet er den beste løsningen. Nytter ikke det, så blir det dessverre beordring med stor B. Hjemmelen finnes i Politiloven, sier Veiding.

Dårlig avtale

Politiforeningens leder i Asker og Bærum, Jørn Haugland, sier betingelsene er for dårlige og dermed ikke er verd belastningen med å være borte fra familien i ukevis.

I Østfold har fire av ti utpekte politifolk meldt seg frivillig til vaktoppdraget. Lokallagsleder Runar Arnesen understreker viktigheten av å få pådømt de skyldige, men mener vaktmannskapene må tilbys en bedre avtale.

— Sikkerhetsopplegget krever motiverte politifolk. Derfor er det nødvendig å revurdere lengden på vaktoppdraget for den enkelte. Mange får problemer når de beordres til tjeneste langt fra hjemstedet - og det på kort varsel. De økonomiske vilkårene som Rogaland politidistrikt tilbyr mannskapene, holder ikke mål, konstaterer Bolstad som lokalleder i Oslo Politiforening.

— En politimann ble drept i kommandoranet. Frykter du ikke negative reaksjoner når politifolk nå nekter å ta vaktjobben frivillig?

— Nei, det gjelder å ikke blande kortene. Det var viktig å satse store ressurser på oppklaring av ranet, men jeg tror folk flest har forståelse for at vaktoppdrag ikke skal baseres på dugnadsinnsats. Mange har omsorg for egne barn eller de har andre forpliktelser de ikke kan løpe fra, sier Bolstad.

Økonomisk mener han vaktmannskapene ikke vil tjene noe på Nokas-oppdraget. De fratas faste vakttillegg i sitt politidistriktet og Nokas-tillegget er beskjedent, ikke minst fordi vaktoppdraget i hovedsak skjer på dagtid under rettsforhandlingene, sier Bolstad.

Fagforeningsstrid

Konstituert politimester i Rogaland, Arne Hammersmark, var ukjent med at så mange nekter å reise frivillig på vaktoppdrag da vi kontaktet ham i går. Han undrer seg over den situasjonen som er oppstått og henviser til at avtalen er godtatt av Politiets Fellesforbund sentralt.

— Det er ikke vår agenda å reforhandle avtalen inngått med Politiets Fellesforbunds (PF) lokallag. Men også en representant for PF sentralt har vurdert avtalen som god, sier Hammersmark.

Drøyt 100 politifolk skal vokte de 13 tiltalte i og utenfor rettssalen.