SV krever at Arbeidstilsynet tar tillit-grep

SV vil gi mer makt til de ansatte i Arbeidstilsynet etter Aftenposten-avsløringer.

Kirsti Bergstø (SV) på Stortinget.

Det har stormet rundt Arbeidstilsynet den siste måneden. Etter at Aftenposten fortalte om en dramatisk nedgang i anmeldelser, store mangler i resultatmålene, og manglende evne til å stoppe sjefer som setter ansatte i livsfare, har blant andre Økokrim bedt om flere verktøy i kampen mot arbeidslivskriminalitet.

Nå krever Kirsti Bergstø (SV) at Arbeidstilsynet skjerper seg. Hun er leder for Stortingets arbeids- og sosialkomité. Hun varsler at forlaget kommer fra Stortingets talerstol torsdag.

– Vi ønsker en skikkelig tillitsreform. En tillitsreform hvor vi får en slutt på unødvendig måling og kontroll av de ansatte, og hvor de ansatte sikres mer medbestemmelse og medvirkning enn de har i dag, sier Bergstø.

Tre krav til regjeringen

Som leder for arbeids- og sosialkomiteen, er hun Stortingets mektigste arbeidslivspolitiker og helt avgjørende i å utforme SVs krav til regjeringen innenfor arbeidslivsspørsmål.

SV vil fremme tre forslag overfor arbeidsministeren Marte Mjøs Persen (Ap):

  1. «Stortinget ber regjeringen starte arbeidet med en tillitsreform i Arbeidstilsynet, med mål om å avvikle unødvendig måling og kontroll, og sikre økt medbestemmelse og medvirkning fra de ansatte».
  2. «Stortinget ber regjeringen gjennomgå og vurdere Arbeidstilsynets hjemler for tilsyn, informasjonstilgang og sanksjonsmuligheter etter arbeidsmiljøloven».
  3. «Stortinget ber regjeringen komme tilbake i statsbudsjettet for 2024, med en opptrappingsplan for å øke antall inspektørstillinger i Arbeidstilsynet».

– Må høre på de ansatte

– Disse forslagene er blant annet et resultat av det Aftenposten har avdekket og samtaler vi har hatt med fagbevegelsen. Vi ser at det er få dommer mot arbeidslivskriminelle og vi stiller spørsmål ved om prioriteringer tilpasses måltall. Toppstyrt mål- og resultatstyring er ikke egnet for effektivt arbeid i offentlig sektor, sier Bergstø.

SV-politikeren mener at tillitsreformen må begynne med at de ansatte blir bedre hørt.

– Jeg vil tro at også regjeringen ser nødvendigheten av å øke ansatte i Arbeidstilsynet kraftig etter åtte år med formidable kutt, sier Bergstø.

Hun viser til at antall inspektører ikke automatisk øker når Arbeidstilsynet tildeles nye oppgaver.

Vil bort fra krav til antall vedtak

Hun forventer også at regjeringens følger opp tillitsvalgtes ønske om å utvide verktøykassen mot arbeidslivskriminalitet.

– Kampen mot arbeidslivskriminalitet er ikke en kamp vi som samfunn kan tape. Da forventer jeg at regjeringen gir de som står i første rekke de verktøyene de trenger, sier Bergstø.

Hun mener at regjeringen må få til en snuoperasjon i Arbeidtilsynet og jobbe mot en mer tillitsbasert styring i tilsynet.

Komitélederen mener at Arbeidstilsynet må bli kvitt styringssystemer som kontrollerer de ansatte, slik som krav til antall vedtak.