Noen andre tar på seg ansvar for trusselbrevene i mystiske forsendelser til advokat Elden

Bilnøkkelen til Wara-familiens bil og såkalt Dymo-tape med påført skrift er noen av ingrediensene som er sendt til advokat Elden. Aktor mener at det er Bertheussen som har laget forsendelsene.

Her er et av brevene advokat John Christian Elden mottok etter at Bertheussen ble pågrepet.

Etter lunsjpausen tirsdag var det politioverbetjent Martin Bøyum i PST som inntok vitneboksen. Han forteller nå om fem forsendelser til advokat Elden som er relatert til saken. De ukjente avsenderne har tatt på seg ansvaret for truslene mot Wara, og skriver at de står bak alle brevene.

Den første forsendelsen kom til Elden i mai i fjor og inneholdt en nødhammer, hyssing og såkalt Dymo-tape med tekst på.

Aktoratet mener at alle forsendelsene til Elden er laget av Bertheussen. Dette fordi de inneholdt gjenstander og informasjon som utenforstående ikke har hatt tilgang til. På Dymo-tapen sto det for eksempel at «hund tisse på brev». Undersøkelser har vist at det var hundeurin på noen av brevene. Dette var ikke politi klar over før de fikk tilgang til brevet.

Aktor: Hadde medhjelper

En av forsendelsene er sendt da Bertheussen var i USA. Aktoratet mener at hun fikk hjelp til å sende denne forsendelsen. Elden mener det viser at det var andre som var involvert i saken.

Det er ikke funnet fingeravtrykk på bobleplast-konvoluttene som er sendt til Elden.

Her er en av de andre forsendelsene til advokat Elden. Aktoratet mener at det er Bertheussen som har laget alle forsendelsene til Elden.

Hyssing som lå i en plastpose, er av samme type som i brevet som ble mottatt av Bertheussen/Wara i januar i fjor. Samme type hyssing ble beslaglagt i parets bolig etter at Bertheussen ble pågrepet i mars i fjor.

Også to journalister i Dagbladet og NRK fikk e-poster om saken. Også her har noen andre tatt på seg skylden. I e-posten til Dagbladet står det at «Alt start da de hater frp der all er rasister. Det var fun og leke med dem og fucka purken. Men det gikk for langt. Hele family odelagt for dette».

I e-posten sto også hva slags tabletter pulveret i postkassen kom fra.

Når det gjelder e-post til NRK, så inneholdt også den informasjon som ikke hadde vært tilgjengelig for folk flest.

Ba om svensk hjelp

I fjor sommer fikk advokat Elden en ny forsendelse som inneholdt bilnøkkel til Bertheussen/Waras bil som var utsatt for hærverk. Også denne forsendelsen inneholdt Dymo-tape med påført skrift.

Dymo-tape som ble funnet i en av forsendelsene.

Denne forsendelsen hadde både norske og svenske frimerker, men var postlagt i Norge. Bøyum nevnte raskt at kortet til Bertheussen var brukt i Strømstad få dager før brevet ble sendt.

I august i år mottok Elden et nytt brev. Dette var poststemplet i Nässjö i Sverige 3. august. Norsk politi ba da om bistand fra svensk politi for å få hjelp til å finne hvor brevet ble sendt fra.

En leiebil som var leid av Wara og ble disponert av Bertheussen, ble benyttet i Sverige den dagen brevet ble poststemplet. Politiet har fått oversikt over grensepasseringer på den bilen. Bilen var i Sverige i en time og 23 minutter den dagen.

Bertheussens kort ble den dagen brukt til å handle i Sverige. Overvåkingsbilder fra Systembolaget i Strömstad viser at Bertheussen handlet på Systembolaget og en matbutikk den dagen.

Politiet har ikke klart å fastslå at det var Bertheussen som sendte brevet. Norsk politi har konstatert at brevet ikke ble postlagt fra Strömstad. Nässjö ligger for øvrig 314 kilometer, eller nær fire timers kjøretur, fra Strömstad. Med andre ord en tur vesentlig lengre enn den Bertheussen var på denne dagen.

Her er ett av brevene som ble sendt fra Sverige til advokat Elden.

«Vi er skyldige»

Også det siste brevet til Elden, som kom i midten av august, var sendt fra Sverige.

«Vi i dag sender Elden nye bevis for at vi er skyldige», sto det i siste brevet.

Også her ble det nevnt medisin mot schizofreni som ble funnet i pulverform i postkassen på Røa. Bertheussen har tidligere sagt at hun aldri har brukt denne medisinen.

Brevet inneholdt også andre opplysninger som ikke var kjent for allmennheten.

Det ble funnet fingeravtrykk på brev og konvolutten som ikke tilhører Bertheussen. PST kan likevel slå fast at konvolutten brevet lå i, er kun solgt i Norge. Politiet har ikke funn som tyder på at Bertheussen var i Sverige da dette brevet ble sendt.

– Det er en anger som kommer til uttrykk i forsendelsene, og så blir andre enn Bertheussen pekt som gjerningsperson, konkluderer Bøyum.

– Er det vanlig å bruke dymo-ruller til å skrive, spurte forsvarer Bernt Heiberg?

– Nei, svarte Bøyum.