- Innvandrere bak alle anmeldte overfallsvoldtekter i Oslo

Samtlige som er anmeldt for overfallsvoldtekter i Oslo de siste tre årene, er innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn.

Hanne Kristin Rohde , leder for Oslo-politiets volds- og sedelighetsseksjon, etterlyser mer forebyggende arbeid blant menn med utenlandsk bakgrunn.

Tall fra Oslo-politiets volds— og sedelighetsseksjon viser at samtlige 41 anmeldte overfallsvoldtekter i årene 2006-2008 involverer en ikke-vestlig gjerningsmann.

- Gjerningspersonene er relativt unge menn som kommer fra andre land. De er ofte asylsøkere og kommer ofte fra traumatiserte land eller land med et helt annet kvinnesyn enn vi har i Norge, sier leder Hanne Kristin Rohde ved Oslo-politiets volds- og sedelighetsseksjon til NRK.

Det er menn med kurdisk eller afrikansk bakgrunn som dominerer statistikken, og politiet mener det trengs mer forebyggende arbeid blant menn med innvandrerbakgrunn.

Statistikk fra tidligere år viser at personer med en utenlandsk bakgrunn blir stadig mer overrepresentert blant gjerningspersonene i de anmeldte voldtektene, sett i forhold til befolkningssammensetningen i Oslo.

Stadig mer overrepresentert

Ifølge politiets rapport «Voldtekt i Oslo 2007» hadde 72,8 % av gjerningsmennene det året en annen landbakgrunn enn norsk. Ved en tilsvarende undersøkelse i 2004 lå dette tallet på 63,2 % og i 2001 på 53 %. Disse tallene gjald samtlige voldtekter. Andelen utenlandske gjerningsmenn bak overfallsvoldtekter har vært gjennomgående høyere.

Hanne Kristin Rohde sier til NRK at gjerningsmennene enten er traumatiserte eller psykisk skadet, eller at de kommer fra et land der vold mot kvinner er vanlig.

— Vi ser at flere av dem har et kvinnesyn som tilsier at de når som helst kan ta kontroll over andre personer, da helst kvinner, sier Rohde.

For tre uker siden ble en egyptisk mann tiltalt for å ha voldtatt eller forsøkt å voldta til sammen åtte kvinner i tidsrommet 1998 til 2007. Denne saken ble av politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby karakterisert som den mest alvorlige voldtektssaken i Oslo i moderne tid. Mannen er nå

Les også

Voldtektstiltalt fratatt norsk statsborgerskap

.