Sender fedrene hjem

Barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken varsler at fedrekvoten skal utvides til 14 uker. Nå gleder han seg til å ta i bruk ordningen han selv reklamerer for.

Barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken (SV) mener fedrekvote sikrer menn reell frihet.
  1. november går Audun Lysbakken, statsråd for barn, likestilling og inkludering, ut i 16 ukers pappapermisjon med datteren Aurora.

— Jeg har ikke fått et eneste kritisk spørsmål fordi jeg som mannlig statsråd velger å ta ut fire måneders permisjon. Det viser at samfunnet og forventningene til hva kvinner og menn kan gjøre, har endret seg mye på bare noen få år. Jeg er overbevist om at vi ikke hadde kommet så langt hvis vi ikke hadde fedrekvoten, sier Lysbakken til Aftenposten.

Passende nivå

Før permisjonen skal Lysbakken gjøre ferdig en stortingsmelding om likelønn, hvor Regjeringen blant annet skal spikre et nytt opplegg for deling av foreldrepermisjonen mellom mor og far. Lysbakken varsler at pappakvoten i løpet av denne stortingsperioden skal trappes opp til 14 uker.

- Jeg tror vi da nærmer oss et passende nivå på fedrekvoten. 14 uker er en god balanse mellom å sette av mer tid til far, og sikre fleksibilitet for familiene. Jeg mener dette vil være en god og likestilt ordning som vi kan beholde i lang tid fremover om den ikke blir rasert av høyresiden, sier Lysbakken.

Aftenposten

Les også

To av tre spurte sier nei til pappakvote

som viste at bare én av tre vil beholde fedrekvoten.

To av tre vil la foreldrene disponere hele permisjonstiden fritt. Lysbakken er i tvil om denne målingen er dekkende for stemningen ute blant folk.

— Jeg tror hvilke spørsmål du stiller er avgjørende for hvilke svar du får. Et problem med Aftenpostens måling er at det presenteres som at du enten er for fedrekvoten eller for at familiene skal få bestemme selv. Motsetningen mellom fedrekvote eller valgfrihet er en smule politisk ladet, mener Lysbakken.

Han sier målingen uansett viser at det er et sterkt engasjement rundt pappapermisjonen.

— Dette er noe mange diskuterer og er opptatt av. Utfallet av den debatten som pågår nå, kommer til å forme norsk likestillingspolitikk og måten familier lever livene sine på i lang tid fremover. Hvis vi gir opp den typen virkemidler som fedrekvoten er, blir resultatet mindre likestilling og mindre valgfrihet, mener SV-statsråden.

Ikke tvang

Barne- og likestillingsministeren advarer sterkt mot å fjerne pappakvoten slik Høyre og Frp tar til orde for.

— Høyresiden mener det å innføre en kvote, er å tukle med folks frihet. Jeg mener tvert imot at fedrekvoten sikrer menn reell frihet.

- Norske fedre har aldri hatt virkelig frihet til å ta ut så mye permisjon de vil, fordi både arbeidsgivere og en god del mødre sitter med en forestilling om at permisjonen i utgangspunktet er mors, mener Lysbakken.

Han reagerer sterkt på påstandene om at regjeringen tvinger fedre hjem.

- Vi tvinger ingen. Fedrekvoten er lagt på toppen av en permisjonsordning som allerede er en av de mest generøse i verden, påpeker Lysbakken.

Mer attraktivt å jobbe

I stortingsmeldingen vil Regjeringen fokusere på at spørsmålet om likelønn ikke bare avgjøres i lønnsoppgjørene.

I tillegg til debatten om fordeling av foreldrepermisjon vil blant annet innsats mot ufrivillig deltidsarbeid blant kvinner og tiltak for mer utradisjonelle yrkesvalg blant norske ungdommer være sentrale temaer.

- Men mange kvinner ønsker jo å jobbe deltid eller være hjemmeværende?

— Ja, og det er et valg hver enkelt må kunne ta. Vi kan aldri bestemme at alle skal jobbe. Derfor må vi gjøre det mer attraktivt for kvinner å være i jobb, sier Lysbakken.