Norge

Politiet har fått instruks om å tvangsreturnere 9000 migranter i år

Regjeringen skrur til kravene for Politiets utlendingsenhet (PU). Justisdepartementet krever rekordhøyt antall tvangsreturer.

Kravstore: Anders Anundsen stiller store krav til Politiets Utlendingsenhet. Samtidig varsler regjeringen at de vil samarbeide tettere med EU for å få enda mere fart på uttransport av personer uten beskyttelsesbehov. Foto: Håvard Bjelland

 • Tron Strand

I fjor satte PU ny rekord med uttransport av 7825 personer – 25 flere enn regjeringens måltall. Da regjeringen presenterte statsbudsjettet fro 2016, var måltallet identisk med fjoråret – uttransport av 7800 personer.

Det ble heller ikke økt i tilleggsnummeret til statsbudsjettet, som ble laget for å fange opp utgifter for de høye ankomsttallene i fjor høst.

Høyt tall er blitt høyere

PU-sjef Kristin Kvigne sa ved juletider at 7800 «i seg selv er et høyt tall og svært krevende å få til.» Hun la til at bevilgningene rekker til 7800 personer:

«Skal vi øke uttransportene, må vi ha mer ressurser.»

Nå har imidlertid justisminister Anders Anundsen økt måltallet med 1200 personer – uten at PU er lovet mer penger. Det fremgår av det ferske tildelingsbrevet til Politidirektoratet.

Kvigne svarer ikke på direkte spørsmål om budsjettene i PU er store nok til å håndtere 9000 uttransporter.

I et svar på e-post skriver PU at «uttransport av 9000 vil gi merutgifter for PU og vi er i dialog med overordnede myndigheter om finansieringen av dette.»

Aftenposten har tidligere skrevet om hvordan ordningen med frivillig retur ikke har gitt de resultatene man håpet på. Les mer her:

Les også

Kun halvparten av asylsøkere som har fått avslag har reist 

Behovet øker mer enn måltallet

Selv om måltallet øker betydelig, vil det ventelig bli langt flere utreisepliktige, som blant annet har fått avslag på sine asylsøknader, i løpet av året. UDI vil trolig gi rundt 10.000 asylsøkere avslag i år. I tillegg var det 1. februar 2910 utreisepliktige på norske mottak. gruppen bort— og utviste utgjør den største gruppen uttransporterte, I fjor var vel 5100 personer i denne gruppen. Mange av disse var straffedømte.

Kvigne skriver at «uttransportering er langsiktig arbeid. Antall avslag fra UDI i 2016 vil ikke være ensbetydende med antallet det er mulig å returnere».

Hun viser blant annet til at mange klager på vedtak, det tar tid å verifisere identitet og fremskaffe reisedokumenter, og flere land ønsker ikke å ta imot egne borgere.

Hver fjerde er straffedømt

I januar økte antall uttransporter med ti prosent, sammenlignet med januar i fjor. Hver fjerde tvangsreturnerte i januar var straffedømt. I 2015 var 33 prosent, eller 2567 personer straffedømt. Flest straffedømte ble sendt til Polen, Romania, Litauen og Nigeria.

I januar ble flest returnert til Italia, Sverige og Tyskland. Det var flest afghanere, irakere og syrere blant de returnerte. Dette er i hovedsak såkalte dublinere – personer som har søkt om asyl i et annet Schengen-land før de kom til Norge, og asylsøkerne blir derfor returnert dit – uten at de får sakene sine realitetsbehandlet i Norge.

Returnert til Gambia

PU gjennomførte 18. februar en charterflyvning til Gambia med 15 asylsøkere som kom over Storskog, og som ikke fikk sakene sine behandlet. Ifølge lokale medier i Gambias hovedstad Banjul var det 30 tjenestemenn fra PU og syv besetningsmedlemmer som eskorterte gambierne.

En av de tvangsreturnerte, Ousainou Faal, fortalte Daily Observer i Banjul at han hadde studert og arbeidet i Russland, men var utsatt for mye rasisme. Han tok så følge med syriske flyktninger på vei til Norge, i håp om å kunne få et bedre liv.

— Dessverre lyktes jeg ikke med det, sa han.

Andre av de utsendte gambierne har fortalt historien om sykkelturen inn til Norge over grensestasjonen i Finnmark.

Tusenvis av asylsøkere med avslag vil gå under jorden og velge svarte penger og kriminalitet, advarer Politiets utlendingsenhet og UDI. Les mer her:

Les også

Inntil 16.000 skal tvangsreturneres i år, men Norge har bare kapasitet til å sende ut halvparten

Samarbeidet med EU

Samtidig som uttransporten av asylsøkere, dublinere og bort— og utviste øker, ønsker regjeringen velkommen et EU-initiativ for å få fart på uttransport av personer uten beskyttelsesbehov i Europa. Det er en del av oppgavene som er tiltenkt det nye europeiske byrået for grense- og kystvakt.

Byrået skal både organisere og gjennomføre uttransport fra medlemsstatene i Schengen. Det vil bli etablert en pool av spesialister på uttransport av utlendinger som oppholder seg ulovlig i Europa.

EØS- og EU-minister Elisabeth Aspaker informerte i februar Europautvalget på Stortinget om at regjeringen vil «styrke samarbeidet med EU om rask retur av mennesker som ikke har krav påbeskyttelse, og prioritere europeisk politisamarbeid mot menneskesmugling.»

Regjeringen støtter også EUs arbeid med å lage en liste over såkalte sikre tredjeland som avviste asylsøkere kan returneres til.

Les også:

Les også

Etiopia åpner for tvangsreturer fra Norge

Les også:

 1. Les også

  Sliter med å returnere pakistanske asylsøkere

Les mer om

 1. Migrantkrisen i Europa

Relevante artikler

 1. NORGE

  Politiet sendte 46 asylsøkere med leiefly til Libanon

 2. NORGE

  Rundt halvparten av asylsøkerne kan bli returnert

 3. NORGE

  Norge tvangsreturerte 40 barn til Afghanistan i fjor. Minister ber Listhaug holde seg innenfor internasjonal lov

 4. NORGE

  5445 asylsøkere fikk avslag i fjor. På samme tid forsvant 5482 fra mottak

 5. NORGE

  Ikke siden midten av 90-tallet har det kommet færre asylsøkere til Norge

 6. NORGE

  De fleste som kom over Storskog får ikke bli i Norge