Norge

Boligselger opplyste ikke om trippeldrap

Full seier i retten for boligkjøpere som hevet kjøpet av tomannsbolig som hadde vært åsted for trippeldrap.

Det var i 2006 at tre søstre ble drept i sitt hjem på Kalbakken av broren.
  • Jeanette Sjøberg

Les også:

Kjøperne som i januar 2009 vant budrunden på en tomannsbolig på Kalbakken, fikk først vite at boligen hadde vært åsted for et trippeldrap i etterkant av kjøpet.

De ønsket dermed å heve kjøpet, og boligen ble senere solgt for 250.000 kroner mindre enn forrige salgssum.

Selgeren krevde erstatning for tap ved nytt salg, men tapte i Oslo tingrett 3. februar.

Selgeren anket saken til Borgarting lagmannsrett, som nå også har gitt boligkjøperne medhold i hevingen av kjøpet, og dømt boligselgeren til å betale kjøperne 170.000 kroner i saksomkostninger.

Solgte etter ett år

Det var i 2006 at tre søstre ble drept i sitt hjem på Kalbakken av broren.

Rundt ett år etter drapene kjøpte en familie med tre barn tomannsboligen. Da var det gitt opplysninger om at boligen var åsted for de tre drapene i prospekt og under visning.

Et drøyt år senere, i januar 2009, la familien boligen ut for salg.

Selgerne opplyste da ikke om at boligen hadde vært åsted for et trippeldrap.

Boligen ble senere i januar solgt for 2,85 millioner kroner. Først noen dager senere ble de nye kjøperne informert om historien med trippeldrapene, og sendte 3. februar gjennom sin advokat en hevingserklæring, med begrunnelse at selger ikke hadde opplyst om trippeldrapene før salget.

— Ville aldri lagt inn bud

Boligselgeren mente imidlertid kjøperne allerede var kjent med trippeldrapet, særlig fordi de bodde i nærheten og dette var noe «alle» visste om. Kjøperne bestrider dette.

I dommen fra lagmannsretten heter det at «kjøper aldri ville ha lagt inn bud dersom dette hadde vært opplyst eller kjent».

Ingen fysiske spor

Selgeren mente imidlertid ikke at trippeldrapet utgjorde en mangel ved boligen i forhold til avhendingsloven.

Hun mente videre at «dersom historiske opplysninger som ikke har satt fysiske spor skal omfattes av opplysningsplikten, vil det bli en håpløs oppgave å trekke grensen nedover til hvilke slike forhold det ikke skal være plikt til å opplyse om.»

Selger krevde derfor at kjøperne skulle betale henne en erstatning på over 350.000 kroner for heving av kjøpet.

Forbindes med hendelsen

Lagmannsretten avslo imidlertid selgers anke, og ga kjøperne medhold i at tilbakeholdt informasjon om trippeldrapet utgjorde en mangel ved boligen.

Lagmannsretten mener at «det vil ta en god stund før en slik bolig i nabolaget ikke lenger forbindes med hendelsen, selv om minnet om hendelsen nok raskere vil blekne dersom eiendommen som her i en mellomperiode har hatt ny eier.»

Følg Aftenposten Bolig på Facebook

Les også

  1. Vil ikke øke klagefristen på bolig

  2. Boligen totalskadet av naboens vann