Frykter kaos på legevakten i Asker og Bærum

Arbeidskonflikten ved Asker og Bærum legevakt har blusset opp igjen. Leger frykter kaos. Kommunen mener å ha god kontroll.

German Schneider, tillitsvalgt avdelingsoverlege, gjennomfører koronatest utenfor legevakten i Asker og Bærum.

20. desember sa over 70 av de 90 legene ved den kommunale legevakten opp. Få dager etter nyttår trodde alle at konflikten var løst etter forhandlinger. Men det var den ikke.

– Kommunen kvitter seg på en kynisk måte med høykompetente personer som bare har ønsket seg en midlertidig avtale om sykepenger i pandemiperioden, sier Germar Schneider, tillitsvalgt for legene ved Asker og Bærum legevakt.

Han sier at det alt fredag og lørdag oppsto bemanningsmangel flere tider på døgnet, og at det kan bli kaotisk når mange oppsigelser blir effektuert fra mandag.

– Siden mars har vi jobbet under svært spesielle forhold, med økt risiko for smitte og karantene. Det er en gåte for oss hvordan vaktene skal fylles og organiseres fremover. Kommunen har allerede begynt med å beordre leger til vakter grunnet stort fravær og fare for uforsvarlig drift, sier Schneider.

Oppsigelsene ved legevakten haglet inn like før jul.

Uklart om det blir køer

– Blir det lange ventetider for pasientene?

– Det er umulig å si på forhånd. Det kommer an på pågangen, sier Schneider.

Grete Syrdal, kommunalsjef for helse og sosiale tjenester i Bærum, regner med at legevakten skal klare å dekke bemanningsbehovet.

– Er det riktig at dere har begynt å beordre leger til ekstratjeneste?

– Ja. Det har oppstått en ny situasjon i løpet av dagen. Fire leger har meldt seg syke, sier Syrdal lørdag kveld.

Les også

70 leger har sagt opp legevaktavtale: – Kan være ulovlig kampmiddel, sier kommunalsjef i Bærum

Fremmet krav etter bølge to

Legene er private næringsdrivende som normalt ikke har krav på godtgjørelse ved sykefravær. Men da den nye smittebølgen slo til utover høsten, fremmet legene krav om en midlertidig sykelønnsordning hvis de selv ble syke eller måtte i karantene.

36 av dem som før jul sa opp på legevakten, var fastleger i Asker og Bærum. Kommunen sendte disse et brev om at oppsigelsene også ville få konsekvenser for fastlegepraksisen, da turnusen ved legevakten inngikk i kontraktene deres.

Konflikt – enighet – konflikt

Samtidig ble det forhandlet gjennom romjulen og inn i det nye året. 7. januar virket det som om konflikten var avsluttet. Arbeidsgiver hadde gått med på en midlertidig sykmeldingsordning for legene frem til 28. februar.

Alle oppsigelser ble trukket tilbake. Partene uttrykte lettelse. Men så viste det seg at kommunen ikke hadde akseptert tilbaketrekningen av alle oppsigelsene. Legevaktleger som ikke var fastleger i Asker og Bærum, fikk tilbud om å forlenge oppsigelsesperioden til 15. mars. Men de fikk ikke lov til å trekke sine oppsigelser helt tilbake.

– Blant dem som nå skyves ut, er erfarne leger som har vært hos oss i 10, 15 og 20 år ved siden av sine andre jobber. Det er spisskompetanse som blir borte for oss. Til gjengjeld har kommunen sendt tiggermail til fastlegene i Asker og Bærum om å steppe inn på flere vakter, og ellers ringt rundt på sykehusene i distriktet for å få inn nye folk, sier tillitsvalgte Schneider.

Fastlegene frykter økt belastning

Kommunalsjef Syrdal i Bærum kommune mener alt i alt å ha god kontroll og oversikt over situasjonen.

– Det er forholdsvis små stillingsbrøker det dreier seg om på legevakten, mellom 10 og 30 vakter i løpet av året. Legene som etter oppsigelser ikke fortsetter nå, utgjør tilsammen ikke mer enn tre årsverk, sier Syrdal.

Kristin Grefberg, tillitsvalgt for fastlegene i Bærum, uttrykker likevel sterk bekymring i Budstikka.

– Når så mange leger ikke får jobbene sine tilbake, er det langt færre leger til å dekke vaktene. Kommunens uforutsigbare plan er at fastlegene skal ta disse vaktene. Min bekymring er at det blir rovdrift på fastlegene i fremtiden. Belastningen kan bli uforholdsmessig stor, i en tid hvor belastningen er høy fra før av, sier Grefberg.

Kommunalsjef Syrdal sier hun har forståelse for at mange er usikre, og at det reises spørsmål.

– Men jeg føler meg trygg på at vi i fellesskap skal finne gode løsninger, sier hun.