Norge

Gassmygg er som fluepapir

De små skifergassselskapene virker som fluepapir på investorene.

Kanadiske Questerre satser på skifergass i British Columbia og Quebec-området. I Quebec har selskapet gjort et funn de mener er blant de ti største i Nord-Amerika. Foto: QUESTERRE

  • Hilde Harbo
    Hilde Harbo

Også i Norge øker interessen for selskaper som var tidlig ute og skaffet seg letearealer for energiressursen som har revolusjonert gassmarkedet i Nord-Amerika.

–Dette er en «klyp meg i armen, jeg håper jeg ikke drømmer»-situasjon. Som et lite selskap har vi gjort et gigantfunn av skifergass i Canada – ett som vi mener er blant topp ti i Nord-Amerika. Og når de store internasjonale oljeselskapene nå sier at det er i skifergass man skal være, har dette på kort tid ført til en voldsom økning i interessen for selskapet, sier sjefen i det canadiske oljeselskapet Questerre Energy, Michael Binnion.

Questerre er notert på Oslo Børs, og sammen med selskapets norske styreformann Peder Paus presenterte Binnion sist uke selskapets status og planer for en rekke norske meglerhus og investorer. Fremmøtet og interessen har vært stor.

Les også:

Les også

Sultne oppkjøpere

Norse i støtet.

Men Questerre er ikke alene om å profitere på at «Big Oil» – senest Exxon og Total den siste måneden – nå har kastet seg ut i skifergasseventyret for fullt, og dermed fjernet den siste rest av skepsis mot at dette er noe å satse på.

Også norske Norse Energy opplever suksess med sine skifergassinvesteringer i USA.

Selskapet har rettigheter til et stort område i Appalachene som regnes som svært lovende, med nærhet til sentrale rørledninger og de mest attraktive amerikanske markedene.

Virksomheten i USA skal etter planen skilles ut som et eget selskap, og nå er selskapet på jakt etter en partner som kan være med og utvikle virksomheten i Appalachia videre, sier Norse-ledelsen.

Questerre har opplevd stor interesse i Norge før, og var børsvinner i 2008.

Men så kom finanskrisen, mindre tilgang på kapital og lavere gasspriser.

Dette slo ut negativt også på interessen for de mindre selskapene som satset på den «nye» skifergassen.

Men i det siste har både Questerre og Norse opplevd stor økning i aksjekursene, og oppgangen kan fortsette dersom selskapene når sine mål om funnstørrelse og produksjon.

Snakker sant.

–Ja, finanskrisen gjorde at mange i markedet ble skeptiske til om skifergass var det rette å satse på. Men da Exxon, verdens største oljeselskap, gikk inn like før jul, ble det oppfattet som den endelige bekreftelse på det enorme potensialet som ligger i denne energikilden. Når jeg nå holder mine presentasjoner, tror tilhørerne på at jeg forteller sannheten om mulighetene, sier Binnion.

Han er i Norge tre til fem ganger i året for å besøke investorer, og merker nå en stor endring i interesse og kunnskapsnivå bare siden forrige besøk i september.

–Både antall spørsmål og nivåene på spørsmålene har økt. Folk stiller de rette spørsmålene. Oslo og Europa for øvrig er i ferd med å ta igjen Nord-Amerika når det gjelder interesse for skifergass, sier Binnion.

Questerre ble etablert på slutten av 1990-tallet, ut fra en tro på at det fantes store reserver av skifergass i Canada.

Selskapet fikk tidlig rettigheter til et stort areal i Quebec, og mener nå at de har gjort et funn der som er det sjette største i Nord-Amerika – i hvert fall blant de ti største.

«Game changer».

Skifergass blir av mange i energibransjen omtalt som et vendepunkt og en «game changer», og skifergassutviklingen karakteriseres som en revolusjon.

Reservene er enorme, de finnes i alle verdensdeler, ny teknologi med horisontal boring har gjort virksomheten mer kostnadseffektiv, og gass er mer miljøvennlig enn olje og kull.

Foreløpig er skifergassproduksjon mest utviklet i USA og Canada, der stabile politiske rammevilkår, nærhet til godt utviklet infrastruktur og betalingsvillige markeder er andre fordeler.

Binnion deler optimismen rundt skifergassutviklingen, og synet på at denne energikilden innebærer et tidsskille.

–Slik John D. Rockefeller la grunnlaget for at vi nå har hatt 100 år med oljerikdom, mener jeg at vi har minst 75 år med skifergass foran oss, sier han.

Michael Binnion, Questerre Energy. Foto: SVEIN ERIK FURULUND