Slik skal ferske sjåfører stemples

Dette symbolet betyr «Ikke utlært», og kan bli obligatorisk i Norge.

Alle som nettopp har tatt førerprøven kan bli pålagt å kjøre med en grønn L bak på bilen.

I håp om å forebygge bilulykker blant unge sjåfører, foreslår Statens vegvesen blant annet at ferske sjåfører må kjøre med en grønn «L» i bakruten de første seks månedene etter at man har fått lappen. I dag må de som øver til å ta førerkortet bruke en rød «L» frem til de har klart prøven. Den grønne L-en blir i så fall en kopi av hvordan ferske sjåfører behandles i Storbritannia og Australia, ifølge Vegvesenet.

— Ikke utlært

Forslaget er ennå ikke vedtatt, men er et av de konkrete tiltakene som foreslås for å hindre ulykker blant unge sjåfører. - En slik ordning vil kunne bidra til at den ferske føreren i større grad ser på seg selv om en som har bestått prøven, men ikke er utlært , heter det i rapporten som ble overlevert samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa mandag. Forslaget blir oversendt Samferdselsdepartementet, som må ta det videre ut på høring. Hvis det får bred tilslutning, kan det trolig bli innført i løpet av neste år. Andre mulige tiltak er strengere prikkbelastning de første to årene etter at man har tatt lappen og - ikke minst - å styrke innholdet og opplæringen i selve førerprøven. Norge sliter med svært høye dødstall i trafikken for unge sjåfører. Antallet omkomne mellom 18 og 25 år økte fra 43 i 2007 til 71 i 2008. - I Norge er 25 prosent av alle trafikkdrepte i denne årsgruppen, men de står for bare syv prosent av trafikken, sier Finn Harald Amundsen, leder for trafikksikkerhetsseksjonen i Vegvesenet. Artikkelen fortsetter under bildet.

Høy fart

Statens vegvesen har i rapporten analysert alle dødsulykker på norske veier de siste fire årene. Dette var de mest vanlige årsakene i fjor, da totalt 255 personer omkom i trafikken:

  • Manglende førerdyktighet: 65 %
  • Høy fart: 51 %
  • Alkohol/rus: 27 %
  • Tretthet/avsovning: 14 %
  • Mistanke om selvmord/selvmordsforsøk: 4 %
    — Ofte er det tre, fire eller fem ulike årsaker som fører til en ulykke, sier Finn Harald Amundsen. Les mer om rapporten og tiltak mot ungdomsulykker på Statens vegvesens nettsider. Hva synes du om forslagene fra Statens vegvesen? Si din mening i kommentarfeltet under.