- Mer effektivt, engasjert og praktisk NATO

  • Knut A. Nygaard
  • Vil kutte kostnader<br></br>* Vil snakke mer med India og Kina<br></br>* Vil ut av Afghanistan

Det nye strategikonseptet skal gjøre NATO ”mer effektivt, engasjert og praktisk, sier generalsekretær Anders Fogh Rasmussen.

Ingen detaljer om den endelige teksten ble umiddelbart gjort kjent, men Fogh Rasmussen, som laget utkastet, beskrev i sine taler tidligere fredag hovedpunktene.

Ifølge ham skal NATO-statene bli bedre rustet til å forsvare seg mot trusler som ballistiske rakettangrep og angrep på PC-systemene.

Diplomati

Rasmussen framholdt også at NATO skal legge mer vekt på de diplomatiske forholdene til stormakter som Kina og India, samt behovet for å kutte kostnadene i alliansens byråkrati.

Fogh Rasmussen mener møtet er et av de viktigste toppmøtene siden forsvarsalliansen ble opprettet.

Norge har særlig vært opptatt av tre spørsmål i arbeidet med NATOs nye strategiske konseptet.

Nedrustning iog ikkespredning

– Det er tydeliggjøring av det kollektive forsvaret av NATOs kjerneoppgaver, vektleggingen av partnerskap og NATOs samarbeid med Russland, samt NATOs rolle i nedrustning og ikkespredning av atomvåpen, sa statsminister Jens Stoltenberg til norske journalister rett før toppmøtet startet fredag ettermiddag.

Fredag kveld ble det også oppnådd enighet om et nytt rakettforsvarssystem – ifølge USAs president – Barack Obama.

Intenst

Etter et intenst arbeid spikrer NATOs stats— og regjeringssjefer forsvarsallianses nye styringsdokument i Lisboa.

Den nye strategien ses i et 10-års perspektiv, og her understrekes det blant annet behovet for flere aksjoner à la Afghanistan i årene fremover.

Og det er et toppet lag som nå er benket i Lisboa – med både Barack Obama og gjest Dmitri Medvedev til stede, er det et signal om at tonen mellom de to militære stormaktene er god.

Obama sier at toppmøtet vil revitalisere NATO i det 21. århundret.

Afghanistan i fokus

Han sier også at NATO nå er på vei inn i en ny fase i Afghanistan:

- En overføring av ansvar til afghanske myndigheter som skal begynne i 2011, og i løpet av 2014 skal afghanske styrker ha hovedansvaret for sikkerheten i landet, sier han, ifølge BBCs nettutgave.

Afghanistans president – Hamid Karzai – har sagt at han vil ha overført ansvaret for landets sikkerhet innen utgangen av 2014.

Representanter for USA har beskrevet denne tidsplanen som realistisk – uten at den er hugget stein, som det heter.

Nato-sjefen Fogh Rasmussen sier at dersom det lar seg gjøre å starte ansvarsoverføringen neste år, kan det medføre store tilbaketrekninger av NATO-tropper innen utgangen av 2014.

Trues av Taliban

Men i bakgrunnen lurer Taliban – representanter for både NATO og Pentagon har uttrykt tvil om at tilbaketrekkingen lar seg gjennomføre innen 2014-deadlinen på grunn av den økende trusselen herfra mot den svake afghanske regjeringen, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Likevel sier Anders Fogh Rasmussen at de 28 medlemslandene forholder seg til tidsplanen, og at det til slutt bare skal være en mindre styrke igjen til å trene afghanske styrker.