Norge

Nytt nei til gjenåpning av Torgersen-saken

Påtalemyndigheten frarår på nytt at Fredrik Fasting Torgersen (75) skal få gjenåpnet straffesaken der han i 1958 ble dømt for drap på 16 år gamle Rigmor Johansen.

Fredrik Fasting Torgersen sonet 16 år i fengsel etter drapet på Rigmor Johnsen i Skippergata. SCANPIX

Statsadvokat Anne Margrete Katteland ved Oslo statsadvokatembeter trekker denne konklusjonen i påtalemyndighetens uttalelse til Torgersens begjæring ny behandling. Konklusjonen er at Torgersens begjæring fra juli 2007 «oppfyller ikke lovens vilkår for gjenopptakelse.»

Torgersen fotografert i forbindelse med at han ble siktet i saken. FOTO: SCANPIX SCANPIX

Denne begjæringen om gjenåpning av straffesaken ble satt fram etter at Gjenopptakelseskommisjonen i desember 2006 avslo en tilsvarende begjæring fra 2004. Katteland viser til kommisjonens avgjørelse.

Hun skriver at «2007-begjæringen inneholder ingen nye anførsler i forhold til det som tidligere har vært anført som gjenopptakelsesgrunner.»

Les mer:

 1. Les også

  En tikkende justisskandale?

 2. Les også

  Skal vurdere Torgersen-saken på nytt

 3. Les også

  Torgersen-saken til Strasbourg

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. KRONIKK

  En gjenåpning av Torgersen-saken er et bidrag til å reparere den systemtragedien som smadret hans liv

 2. NORGE

  Vil ikke etterforske saken mot Terje Søviknes på nytt

 3. NORGE

  15-åring slipper hasj-bot etter å ha anmeldt voldtekt

 4. A-MAGASINET

  Baneheia-drapene og Torgersen-saken blir forsøkt gjenopptatt gang på gang. Hvor mange sjanser skal de dømte få?

 5. DEBATT

  Også rettsvesenet er feilbarlig

 6. DEBATT

  En uskyldig person bør aldri miste retten til frifinnelse | Øystein Os Simonsen