Nye Veier-saken: Regjeringens støttespiller vil avvise korrupsjonssiktede entreprenører

– Norge har null toleranse mot korrupsjon. Norske selskaper bør derfor unngå å skrive kontrakter med selskaper som er siktet for korrupsjon, sier regjeringens støtteparti.

Det er mai 2015.Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) (t.h.), daværende leder av transportkomiteen Linda Hofstad Helleland (H), samferdselspolitisk talsmann Hans Fredrik Grøvan (KrF) og samferdselspolitisk talsmann Abid Q. Raja (V) forteller om hvordan de vil organisere norsk veibygging. Sentralt i prosjektet står Regjeringens eget veiselskap Nye Veier.

– De etiske retningslinjene for samfunnsansvar bør være så tydelige at man har en exit -mulighet for kontrakter med selskaper som blir dømt for korrupsjon etter at kontrakt er inngått, sier KrFs Hans Fredrik Grøvan.

  • Har du tips om denne saken eller andre saker som gjelder samferdselssektoren? Ta kontakt med våre journalister eller bruk vår krypterte varslingstjeneste.

Venstres Abid Raja reagerer også sterkt:

-Vi skal ha fullstendig nulltoleranse for korrupsjon; og her må statsråden garantere fullt ut at alle norske regler blir fulgt til punkt og brikke, sier Raja -og legger til:

- Statsråden er nå advart om dette takket være Aftenposten, og det vil være mulig å unnskylde seg i etterkant om klanderverdige forhold avdekkes. Men selvsagt skal alle behandles som uskyldige til det motsatte er bevist.

Mandag skrev Aftenposten at den spanske entreprenørgiganten Acciona, som har en helt sentral rolle i byggingen av Follobanen, er siktet for korrupsjon for store summer. Og at samme selskap er med i finalerunden om å få bygge E18-strekningen Rugtvedt-Dørdal i Telemark, i regi av Regjeringens veiselskap Nye Veier AS.

Aftenposten-artikkelen vekker sterke reaksjoner

– Dette er svært alvorlig. I denne type saker, og når det er så store summer ute og går, må han holde sin sti så ryddig at det ikke kan hefte noen mistanker, sier Arbeiderpartiets samferdselspolitiske talsmann, Eirik Sivertsen.

– Jeg har nå skriftlig bedt samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen svare på tre ting, sier Sivertsen, og lister opp:

  • Har han forsikret seg om at man har gode nok rutiner for å operere med god forretningsskikk i Nye Veier?
  • Mener han at han har gjort nok til å forsikre seg om dette?
  • Hvis ikke, hva vil han gjøre for ytterligere å forsikre seg?

– Hvordan vurderer du Nye Veiers endringer i krav til forretningsetikk for interesserte entreprenører, mellom to byggeprosjekter på E18 og ett på E6?

– Så langt jeg kan vurdere endringene innebærer de at man senker terskelen, for å slippe inn flere entreprenører, sier Sivertsen.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen besøkte i sommer Nye Veiers prosjektkontorer for E18 Arendal-Rugtvedt (i Telemark). Her med ordfører i Tvedestrand, Jan Dukene (TTL).

Solvik-Olsen henviser til Nye Veier

Siden tidlig mandag morgen har Aftenposten forsøkt å intervjue samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om Acciona-Nye Veier-Follobane saken.

Vi har bedt om en generell kommentar til saken, og spurt om departementet har vært orientert om utfordringer med entreprenører og om Solvik-Olsens holdninger til selskap som er siktet for korrupsjon, men ikke dømt. Vi har også bedt om hans kommentarer til uttalelser fra andre politikere i saken.

Solvik-Olsen har ikke funnet anledning til et intervju. Tirsdag kveld fikk Aftenposten oversendt denne e-posten via hans pressetjeneste og med henvisning til ham:

«Vi er opptatt av et ryddig næringsliv og jobber hardt for å bekjempe sosial dumping og korrupsjon. De forhold som tas opp i oppslag i Aftenposten synes å være rent kontraktsrettslig anliggende, noe som det ligger til selskapets styre å håndtere. Dette gjelder også Jernbaneverket. Jeg legger til grunn at de aktuelle aktørene følger relevante lover og regelverk på området.»