- Flerkoneri vanlig i Norge

Leder for internasjonalt senter i Oslo Røde Kors, Eva Khan, bekrefter at flerkoneri ofte forekommer i innvandrermiljøer i Norge. En talsmann for en somalisk forening tror hun tar feil.

  • Forf>
  • <forf>halvor Tjønn <

Utbredt.— Flerkoneri - polygami - er særlig utbredt i det somaliske miljøet. Alle som har kontakt med miljøet kjenner til dette - det gjelder både sosialkontorer og fylkesmenn. Likevel har det ikke vært vilje noen steder til å ta fatt i problemet. Det sier Eva Khan, leder for Orkis - Oslo Røde Kors internasjonale senter. Hun understreker at Orkis ikke har foretatt noen systematisk kartlegging av problemet. Men man støter på det med en gang man kommer i kontakt med de aktuelle gruppene.

Nesten fraværende?

I Aftenposten forrige søndag ble det avslørt at Oslo-menigheten Islamic Cultural Centre reklamerte for flerkoneri på sine hjemmesider, uten å opplyse at dette er forbudt i Norge. Dagen etter hevdet den muslimske religionshistorikeren Anne Sofie Roald følgende: - Muslimske menns ønsker om flere koner er nesten fraværende som problem i Skandinavia. Jeg har stor kontaktflate i både Norge, Sverige og Danmark, og vet bare om et par tilfeller.Talsmann Said Faid for Somalisk velferdsforening i Norge, avviser at flergifte forekommer særlig ofte blant somaliske innvandrere. - Jeg har hørt om tilfeller der somaliere har én kone i Norge og én kone i Somalia. Men at de skal ha begge her, må forekomme svært sjelden. Jeg tror ikke det er lett å praktisere flerkoneri i Norge. Faid bekrefter at unge somaliske kvinner stadig oftere får barn utenfor ekteskap, noe som tidligere var tabu blant somaliere. - Om dette er et tegn på at de er gift etter muslimsk lov og lever i polygame ekteskap, kan jeg ikke uttale meg om, sier han.

Gir høyere status

Hege Storhaug i stiftelsen Human Rights Service (HRS) mener uttalelsene til Anne Sofie Roald må tyde på at hun har en svært snever kontaktflate blant muslimer. - Vi kjenner til en rekke polygame ekteskap blant både gambiere og pakistanere her i Norge. Det kan synes som desto yngre kone nummer to er, desto høyere status får mannen. Noen har begge hustruene her, andre har én her og én i opprinnelseslandet, sier Storhaug.- Ofte får en mann norsk skilsmisse fra kone nummer én. Men han beholder den muslimske ektepakten, og henter seg ny kone i opprinnelseslandet. Ifølge barnehageansatte i Oslo forteller barn at de har samme far, men ikke samme mor, og at mødrene bor i samme oppgang. Mannen pendler mellom leilighetene og kontrollerer alenemødrenes ekstra trygdeutbetalinger. - Politikerne bør ta dette alvorlig, ettersom det er med på å undergrave respekten for både demokratiet og velferdsstaten, sier Hege Storhaug.