Alvheim advarer mot regulering

Sosialkomiteens leder John Alvheim (fr.p.) mener helseministerens forslag vil føre til mer overvåking og byråkrati. Legemiddelindustriforeningen medgir at de betaler legene mye for foredrag og reiser, men hevder at dette er nødvendig.

Alvheim mener at dagens kontroll av forholdet mellom leger og legemiddelindustrien er tilstrekkelig. Han ønsker ikke nye reguleringer, fordi dette vil føre til mer overvåking og byråkrati som igjen vil gi store kostnader. — Dette er en sak som blir blåst opp av både Høybråten og av legene som har skrevet under oppropet, sier Alvheim. Han ønsker å fremheve de positive sider ved legemiddelindustriens forskningsinnsats.President i Den norske lægeforening, Hans Kristian Bakke, ser nødvendigheten av at legene har kunnskaper om de produktene industrien fremstiller og som pasientene skal bruke. Han sier videre at det eksisterende regelverket er under revisjon. Han tolker oppropet fra de 250 legene som et hyggelig engasjement som går ut fra Legeforeningen.- Det er dog noe underlig når det fremstår som man mener det er behov for å sette denne saken på dagsordenen i Legeforeningen. Flere av dem som har skrevet under oppropet har selv hatt en aktiv rolle i Legeforeningens eget arbeid. Flere av disse temaene har vært på dagsorden innad i foreningen mange ganger. Dette vil også være høyst aktuelt på det kommende landsstyret, sier Bakke. Både Bakke og Stig Paulsen, styreleder i Legemiddelindustriforeningen (LMI), reagerer på ordet korrupsjon. Bakke finner det beklagelig at slike ord kobles mot en faglig uenighet omkring synet på forebyggende tiltak i helsetjenesten. Diskusjonen omkring f. eks. livstilstiltak som røykekutt bør kunne føres uten bruk av slike karakteristikker. Paulsen kjenner seg ikke igjen, og mener at det ikke eksisterer korrupsjon mellom legemiddelindustrien og legene. - Jeg skjønner at det kan se ut som det foregår smøring av legene for utenforstående, men jeg understreker at dette ikke er reelt. De fleste av våre representanter vil heller være hjemme med familien fremfor å delta i fine middager.- Vi betaler sikkert for mye for foredrag og reiser, men dette er nødvendig i konkurransen mellom ulike firma, sier Paulsen. Han håper imidlertid at dette vil bli gjort noe med, slik at man unngår problemene i fremtiden. Han sier også at LMI ikke har vanskeligheter med å forholde seg til de oppsatte punktene i oppropet.