Norge

Polisen smelter ikke bort

Isen på Nordpolen er blitt 20 prosent tynnere de siste 10 år, men tyske forskere kan etter en ny ekspedisjon ikke bekrefte at det pågår en hurtig, menneskeskapt klimaforandring.

  • >aasmund Willersrud
  • >korrespondent<br
  • Aftenpostens<br

Demper. — Alarmistiske meldinger om at polene er i ferd med å smelte, vil ikke jeg være med på, sier professor Jörn Thiede, direktør ved Alfred Wegener-instituttet i Bremerhaven, til Aftenposten. Sammen med en gruppe polarforskere er han nettopp tilbake etter en fire måneder lang ekspedisjon i Arktis med forskningsisbryteren "Polarstern".Det var i fjor tyske og andre aviser bragte dramatiske meldinger om store "sommerhull" i isen i Arktis som angivelig skyldtes raske klimaendringer.-Vi samler systematisk inn slike data, men kan ikke rapportere om noe som er utenfor den naturlige variasjonsbredde, forteller Thiede på klingende norsk.Hele polhavet er dekket av drivende is, opptil fem meter tykk, men det oppstår regelmessig åpninger og råker. Fra "Polarstern"s første ekspedisjon til Nordpolen i 1991 og til nå er imidlertid istykkelsen gått tilbake fra 2,5 meter til to meter i gjennomsnitt. Årsaken er vi ikke sikre på.-Men er ikke dette alarmerende?-Nei, ikke foreløpig. Bare hvis det skulle vise seg at klimaet virkelig forandrer seg, er det alarmerende. Men våre forskere arbeider med disse prosessene, og kan ikke bekrefte at det foregår noen hurtig klimaforandring under menneskelig innflytelse, svarer Thiede.Derimot er det helt klart at noe skjer, medgir han. Klimaet er blitt gradvis varmere de siste 150 år, siden den "lille istid" i Nord-Europa sluttet omkring 1850. Det var i løpet av denne nesten 400 år lange kuldeperioden at vikingene forsvant fra Grønland.Professor Thiede står åpent frem som klima-optimist, men legger til at det ikke betyr at man skal la være å ivareta stor aktsomhet. Likevel beveger forskeren seg i et miljøpolitisk minefelt, og vedgår at han ikke alltid har vært populær med sine synspunkter hos miljømyndighetene i Berlin.Roald Amundsens portrett har en selvsagt plass i Alfred Wegener-instituttet for polar- og havforskning i Bremerhaven. Tysk polarforskning regner sin begynnelse tilbake til 1868, da kaptein Carl Koldewey nådde 81 grader nord med seilskuta "Grönland". Den seneste ekspedisjonen ble avsluttet 7. oktober. Underveis hadde "Polarstern" møtt den amerikanske isbryteren "Healy" og den svenske "Oden" i isen. Til sammen deltok forskere fra 17 land i disse ekspedisjonene i sommer.-Arktisforskningen er virkelig blitt en internasjonal "business", sier Jörn Thiede.Tyskland ønsker å stå i fremste rekke blant aktørene i den fredelige utforskningen av Nordpol-havet.

En sydende heksegryte

Ekspedisjonens største geologiske oppdagelse var en heftig vulkansk aktivitet i den undersjøiske fjellkjeden som går dypt under polisen i den østlige del av polhavet.-Det er som en sydende kjemisk heksegryte der nede. Fullt av vulkaner, asker og hydrotermale kilder. Hele vårt geologiske bilde av dette området som en rolig havbunn ble snudd på hodet av målingene vi foretok, sier Thiede.Fjellkjeden er dannet av denne vulkanske aktivitet, og ikke som man hittil antok, av bevegelser i jordskivene i Europa og Nord-Amerika. Magmaen som strømmer ut, danner ny havbunn og bidrar til å presse kontinentene fra hverandre.-Da Jules Verne la ut på sin innbilte oppdagelsesreise til Jordens indre gjennom en islandsk vulkan for hundre og tredve år siden, strakk ikke hans fantasi til for å forestille seg et verdensomspennende, 60000 kilometer langt system av underjordiske vulkaner, forteller Thiede entusiastisk. Bare på Island dukker den opp over havflaten.Tyskerne har kartlagt den nordlige delen av denne kjeden, som kalles Gakkel-ryggen. Her finnes helt ferske basaltdannelser på havbunnen, høykonsentrerte jernsulfider som i virkeligheten er meget verdifulle. Men en økonomisk utnyttelse er utenkelig på grunn av isen og dyp på 5000 meter. I overskuelig fremtid vil stormaktenes store ubåter være enerådende under polisen, mener Jörn Thiede.Forskerne har i en periode fått adgang til å undersøke Gakkel-ryggen med sonarer fra amerikanske atomubåter, og konstaterte at det har vært flere vulkanutbrudd her så sent som i 1998/99. Ved hjelp av seismiske måleinstrumenter på isen kunne forskerne på Polarstern påvise tallrike "havskjelv". Ekspedisjonen kom også over liv på dypet; spesialiserte fellesskap av marine bunndyr som store ormelignende organismer og opp til flere desimeter store muslinger. Alt dette bidrar til inntrykket av en het heksegryte under polhavet, sier Thiede.