Norge

Voldsdømte kan få politiattest

Du kan være dømt for vold, voldtekt og seksuelle overgrep og likevel få politiattest for å trene og lede yngre i et idrettslag – så lenge du ikke har forgrepet deg på barn.

Foto: ILLUSTRASJONSCORBIS

  • Arild Sandvenøyvind Nordli
  1. januar i år ble kravet om politiattest til alle som skal arbeide med unge under 18 år i idrett, foreninger, korps og andre fritidsaktiviteter i Norge innført.

Det er en attest som vil kunne stoppe mange overgripere, men som også kan gi falsk trygghet.

–Den omfatter kun seksuelle overgrep mot mindreårige eller utviklingshemmede, og ikke seksuelle overgrep mot voksne, seksuell trakassering eller kjøp av seksuelle tjenester. Det gir ingen merknad, presiserer Per Tøien, rådgiver i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Høringsforslag.

Han forklarer det med at idretten ønsker å være åpen og inkluderende.

–Hvis du én gang i ditt liv har røyket hasj i Slottsparken, skal du ikke være utelukket fra å trene sønnen din 20 eller 30 år senere, utdyper Tøien.

–Mange av de seksuelle overgrepene mot voksne er begått i russituasjoner, mot voksne som ikke er i stand til å forsvare seg selv. De overgrepene kan føre til en diskusjon om du er skikket til å lede yngre utøvere senere, og det er vi villig til å diskutere, sier NIF-rådgiveren.

Han forteller at det nå er et forslag ute på høring om å utvide hjemmelsgrunnlaget så det også vil omfatte narkokriminalitet, vold og seksuelle overgrep mot voksne.

Mangler 40000?

Fortsatt har mange tusen idrettsledere og andre som skal arbeide med barn under 18 år ikke skaffet seg den nødvendige attesten. Man regner med at totalt 200000 vil søke om politiattest.

–Akkurat hvor mange som har søkt nå, er helt umulig å vite, sier Per Tøien.

–Politiet har desentralisert saksbehandlingen av attestene og ikke bare lagt ut til distriktene, men også til enkelte politikamre. Vi har ikke full oversikt over hva vi forventer å få inn, hvilke oppgaver i lagene som krever politiattest og hvilke personer som skal fylle rollene.

Det antydes at 20 prosent ennå ikke har skaffet seg attest. I så fall kan det dreie seg om anslagsvis 40-50000 personer. –Dessuten er det helt sikkert en svær mengde fotballtrenere som ikke har hentet attesten, av den enkle grunn at fotballsesongen ennå ikke har begynt. Noen titalls søknader om attest er avslått.

Lensmann i Meldal, Brynjar Einum, peker på at personer som er anmeldt for utuktig omgang med mindreårige, men der saken blir henlagt på grunn av bevisets stilling, går fri.

–Vi i Idrettsforbundet erkjenner at politiattest ikke er noe uttømmende virkemiddel for å stoppe seksuelle overgrep mot mindreårige, at det tvert om kan være en sovepute. Det er viktig at idrettslagene gjør andre ting i tillegg og er på vakt, sier Tøien.

Les også

- Bra at problemet tas på alvor