Norge

De verste fondene

Her er fondene som har levert dårligere enn bankkonto.

  • Karianne Steinsland

Les også:


Rådgiveren i banken sier ofte at fem års horisont er nok for å oppnå bedre avkastning på aksjefond enn på beste høyrentekonto. Vi har sjekket de aksjefondene som er på det norske markedet, og har kommet frem til 19 aksjefond som har gitt mindre enn fem prosent årlig avkastning de siste fem årene (se tabell).

Japan leverte ikke

Det dårligste fondet er ODIN Templeton Japan. Andelseiere som investerte i dette fondet i 2001 har så langt gått i minus hvert eneste år. De siste fem årene har ODIN-fondet gitt -3,58 prosent gjennomsnittlig årlig avkastning. Fondet investerer utelukkende i aksjer og obligasjoner i japanske børsnoterte selskaper, ifølge ODINs nettsider. Det er et såkalt fond-i-fond, som investerer direkte i Templetons Japan Fund.

Sjekk ditt eget fond her.

Dårligere enn markedet

Leif Ola Rød, administrerende direktør i ODIN Forvaltning kan fortelle at det er få kunder som har investert i dette fondet. Han vil ikke gå inn på hva slags profil fondet har, og henviser videre til forvalteren, det amerikanske selskapet Franklin Templeton. På Templetons nettsider kan vi lese at fondet hovedsaklig investerer i store japanske firmaer som Nintendo, Japan Tobacco og Toyota.

Det japanske markedet har levert dårlig jevnt over de siste fem årene, likevel har ODIN Templeton Japan levert dårligere enn markedet. De siste tre årene har det japanske markedet hatt en vekst på 22 prosent. ODIN Templeton Japan har en totalavkastning i samme periode på -10,36 prosent.

Rådgivning

— Selv med en fem års horisont på sparingen er det ingen garanti for at alle markeder vil gi positive tall, påpeker Rød i ODIN Forvaltning. Han mener at det som regel anbefales å spre sparingen i flere fond.

— De som investerer i våre fond, gjør dette gjennom sin rådgiver i banken. Da tas det hensyn til hvilken risikoprofil og tidshorisont kunden har, påpeker Rød.

Helse, USA og Japan

Av de 19 dårligste fondene de siste fem årene er det tre områder som går igjen. Fond som investerer i Nord-Amerika og spesifikt USA er sterkt representert med seks ulike aksjefond. Også helsebransjen og japanske aksjefond går igjen, med henholdsvis fire og fem aksjefond blant de 19 dårligste fondene.

— Folk flest bør spare i aksjefond som investerer i ulike børser, med en god spredning, mener Lasse Ruud, administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening.

Han peker på at riskoen er større i enkeltland og bransjer. Det er her man ser de usedvanlige tallene.

— Det kan være flere årsaker til at enkelte fond leverer så dårlig selv over fem år. En grunn er at markedet fondet har investert i jevnt over har gått dårlig. En annen grunn er forvalterens dyktighet, sier Ruud.

Han mener det er typisk at de dårligste fondene på mange måter er like de som har levert best avkastning.

— Det er relativt vanlig at de beste og dårligste fondene har lik risikoprofil og investeringsprofil, påpeker han.

De beste fondene

Blant de fondene som har eksistert i fem år, er det spesielt to aksjefond som utmerker seg i positiv retning. ODIN Maritim og DnB NOR Smb har vist eventyrlige tall de siste fem årene. ODIN Maritim har levert 53,46 prosent i snitt hvert år, DnB NOR Smb har levert 45,44 prosent. Begge fondene har store andeler av norske aksjer i seg. Andre aksjefond som har levert godt de siste fem årene er innenfor offshore, nye markeder og i Norge.

Ikke bytt

Ruud fraråder folk å bytte fond stadig vekk, han mener de fleste vil tape på en slik strategi.

— Det er vanskelig å forutse utviklingen i et marked og dersom man bytter fond hvert andre år blir man sterkt påvirket av psykologien i de ulike markedene, mener han.

I tillegg påpeker han på kostnadene ved å selge og kjøpe fond.

- Hva om man står i et aksjefond som ikke har levert på fem, seks år?

— Her er det ingen fasitsvar. Et marked kan gå dårlig i fem år for deretter å gå bra. Eksempelvis gikk Oslo Børs dårligere enn andre markeder i siste halvdel av 1990-tallet. De siste tre og et halvt årene har Oslo Børs gått betydelig bedre enn andre markeder, forteller Ruud.

— Men dersom det er forvalteren som er dårligere enn markedet, kan man vurdere om man bør selge seg ut og kjøpe et nytt fond, avslutter han.

Her er våre fondslister.

Les også

  1. Kritiserer boligsparing

  2. - Spar som oljefondet

  3. Slik sparer du trygt

Ikke alle aksjefond gir bedre avkastning enn banken.