Norge

Hitlers vei til total makt og terror

I morgen er det 75 år siden Adolf Hitler ble innsatt som rikskansler i Tyskland.

Hitler på vei inn i Berchtesgaden 9. september, 1934.
  • Forf>
  • Aftenpostens Korrespondent <forf>håkon Letvik <

Det var starten på 12 års terrorregime og en verdenskrig med over 50 millioner døde. Hvordan en enkel mann fra Østerrike kunne greie å komme seg til makten i kulturnasjonen Tyskland, beruse millioner av tyskere til ekstase og føre verden ut i en krig med ufattelig brutalitet og død, er et mysterium som opptar historikere den dag i dag. Følgene av de 12 årene med nasjonalsosialistisk styre og mer enn fem års krig virker fortsatt inn på politikk og hverdagsliv, først og fremst i Tyskland, men også i mange andre land.

Katastrofe.

— Hvis ikke Hitler hadde blitt utnevnt til rikskansler, ville verden ha sett annerledes ut. Hvordan kunne denne verdenshistoriske katastrofen skje? Det er det viktigste spørsmålet. Men det som skjedde, var ingen tilfeldighet. Mange ulike forhold spilte inn, og mange undervurderte Hitler, sier professor Heinrich August Winkler, en av Tysklands fremste historikere, som har forsøkt å finne svar på de mange spørsmålene. Winkler peker på at Hitlers opprustning førte til mange nye arbeidsplasser, noe som ga ham støtte også blant vanlige arbeidere.- Oppsvinget i produksjon og industri var likevel svært kostbart og kunne bare betales gjennom krig og utbytting av andre land, sier historikeren. Han mener det er viktig å avlive noen myter, blant annet om at Hitler kom til makten ved et kupp, og at sosialdemokrater og kommunister kunne ha forhindret det som skjedde, noe som ikke var mulig fordi de to partiene var altfor splittet.Etter det ydmykende nederlaget i den første verdenskrig og en revolusjon som avskaffet keiserdømmet, ble det innført demokratisk styresett i det som ble kalt Weimar-republikken, etter byen hvor den nye forfatningen ble vedtatt. Men Tyskland måtte avstå landområder, det måtte betale store krigserstatninger og kunne bare ha et beskjedent forsvar.

Krakk og ledighet.

Den unge republikken hadde mange problemer å slite med, noe som ikke ble bedre av økonomisk krakk og stor arbeidsledighet. Kommunister og sosialdemokrater var mer opptatt av å bekjempe hverandre enn å bry seg veldig mye om det voksende nazipartiet, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter-Partei - NSDAP. Gjennom massemøter, voldsom agitasjon og fysisk kamp mot kommunister og sosialdemokrater vant nazistene stadig større tilslutning, og jødehets ble brukt for å hisse opp egne sympatisører.

Oppløser Riksdagen.

I mars 1930 ble Riksdagen oppløst etter at regjeringen ikke lyktes å få parlamentarisk ryggdekning. Rikspresident og rikskansler kunne styre etter en reserveforfatning som ga dem anledning til å vedta nødforordninger for å sikre offentlig ro og orden - noe som senere gjorde det enklere for Hitler å sjalte ut demokratiet helt og fullt. 10. april 1932 stilte Hitler som kandidat i valget på rikspresident, men fikk bare 36,8 prosent. Paul von Hindenburg ble gjenvalgt.

Stor oppslutning.

Hitler var dyktig nok til å utnytte det umodne demokratiets svakheter og den uro som preget Tyskland. En tredjedel av de arbeidsføre, seks millioner, var uten arbeid. På samme lag fikk han viktige industrikrefter, godseiere og ledende militære som så med bekymring på kommunistenes agitasjon og fremgang. Noen av dem trodde også de kunne holde Hitler og nazipartiet i sjakk ved å gi deres leder den viktige posten, og at nazistene ville tape seg i styrke etter hvert. Men med stadig sterkere oppslutning fra velgerne kunne Hitler stille større og større krav.Rikspresident Hindenburg ville ikke ha "fenriken fra Østerrike" som rikskansler. Etter rykter om borgerkrig og statskupp fra de militære ga Hindenburg likevel etter og gikk med på å innsette Hitler som rikskansler. Det skjedde på rikspresidentens kontor i en syv minutter lang seremoni 30. januar 1933 etter noen hektiske dager og netter med korridorpolitikk. Nazistene feiret med et fakkeltog gjennom Brandenburger Tor i Berlin.Hitler hadde stilt krav om at forbudet mot nazipartiets stormtropper SA og SS måtte oppheves, og at Riksdagen skulle oppløses slik at det ble valg allerede i mars 1933. Ordinært valg skulle først ha vært holdt høsten 1934, og eksperter tror at nazistene da ville ha tapt oppslutning, først og fremst fordi arbeidsledigheten allerede var på vei nedover.

Riksdagen satt i brann.

Bare en snau måned etter utnevnelsen ble Riksdagen satt i brann av en nederlandsk kommunist. Hitler var sammen med Herman Göring og Joseph Goebbels på åstedet nesten like raskt som brannvesenet og utnyttet situasjonen til fulle; samme natt ble det innført nødlover, og vanlige rettsprinsipper ble satt til side. Kommunistene fikk skylden, og 4000 kommunister ble arrestert allerede samme natt.Hitler innførte forbud som først og fremst gikk ut over sosialdemokrater og kommunister og hemmet dem i deres valgkamp frem mot riksdagsvalget 5. mars 1933. Valgdeltagelsen var på 88,8 prosent, men til Hitlers store skuffelse fikk ikke nazistene flertall alene. Men med 43,9 prosent av stemmene og støtte av det reaksjonære partiet DNVPs åtte prosent hadde Hitlers regjering likevel et flertall på 51,9 prosent. Mot sosialdemokratenes stemmer fikk Hitler 23. mars 1933 innført lover som oppløste Riksdagen og ga ham alle fullmakter. De kommunister som var valgt, var enten arrestert eller på flukt.

Diktatur.

På denne måten ble det legale grunnlaget for diktaturet skapt. Hitler og nazistene gjennomførte på rekordtid en nazifisering av hele samfunnsapparatet. Alle viktige verv og stillinger ble besatt av egne partimedlemmer. Jøder i offentlige stillinger mistet jobben. 50 000 av nazistenes stormtropper ble utnevnt som hjelpepoliti og kunne sammen med vanlige politifolk delta i forfølgelsen av kommunister, fagforeningsfolk, sosialdemokrater og andre uønskede. I konsentrasjonsleirene ble politiske motstandere mishandlet og slått, mange til døde. Politiske partier og fagforeninger ble forbudt.

All makt.

  1. august 1934 døde rikspresident Hindenburg. Hitler overtok også hans funksjoner og ble fører og rikskansler og øverstkommanderende for hær, marine og luftvåpen. Hitler ble dyrket. All motstand ble livsfarlig - tystere og angivere varslet det hemmelige politiet Gestapo. All makt var nå samlet hos Føreren, som heller ikke fryktet utlandets reaksjoner. Tyske tropper gikk inn i Rhinland på grensen mot Frankrike, Sudetland ble overtatt fra Tsjekkoslovakia, og Østerrike ble også en del av Tyskland. Men da Tyskland gikk til angrep på Polen 1. september begynte den 2. verdenskrig, som kostet mer enn 50 millioner mennesker livet.