Knallharde valg i politiet

410 stillinger i politi- og lensmannsetaten i Norge står ubesatt. Små lensmannskontorer får ikke søkere og i byene står stillingene tomme fordi pengene brukes på drift.

Ledelsen ved flere politidistrikter anklages for å holde politistillinger ubesatt, og i stedet bruke sparte lønnsmidler på driftsbudsjettet. Resultatet er færre politifolk på jobb.

Natt til lørdag på Romerike: Fire politibetjenter er på jobb i det som for politiet er ukens travleste tidspunkt. Fire politibetjenter skal alene ivareta sikkerheten til 250 000 mennesker i distriktet. Det var mange som ikke fikk hjelp denne natten. — Det er total frustrasjon blant betjentene. Det går på sikkerheten løs, både for politiet og publikum. Betjenter på jobb får også folks frustrasjon slengt etter seg, sier Arild Hustad, leder for Politiets Fellesforbund på Romerike.

Stilling ledig.

Kanskje hadde politiet hjulpet flere natt til lørdag hvis ikke 34 politistillinger hadde stått ubesatt. Men en oversikt fra landets politidistrikter viser at politimester Jørgen L. Høidahl ikke er alene om å ha ledige uniformer.1. oktober var det hele 410 ubesatte stillinger i politi- og lensmannsetaten i Norge. Det viser ferske innrapporterte tall fra politidistriktene til Politidirektoratet:* 287 stillinger øremerket politiutdannet personell var ubesatt.* 16 påtalejurist-stillinger var ubesatt.* 85 administrative stillinger var ubesatt.* 22 andre stillinger var ubesatt.Og selv om antall ubesatte stillinger er noe redusert noe det siste året, velger fortsatt politimestrene på det sentrale østlandsområdet og i de store byene bevisst å ha stillinger ubesatt. På den måten kan de overføre lønnsmidler til driftsbudsjettet, noe de mener er helt nødvendig for å holde distriktets drift oppe:* Hele 145 stillinger i Politi-Norge er ubesatt av budsjettmessige årsaker.- Vi har en budsjettsituasjon som gjør at vi er nødt til å ta penger fra lønnsbudsjettet til drift og investeringer. Det går ut over beredskapen og patruljestyrken, sier Arne Jørgen Olafsen, politimester i Follo.

Ingen søkere.

I tillegg til at de store distriktene sparer penger på ikke å ansette folk, sliter små politi- og lensmannskontorer i distriktene med få eller ingen kvalifiserte søkere: * 37 politistillinger står ledig i distriktene fordi det ikke har kommet inn en eneste kvalifisert søknad.På Nesodden var det for eksempel ingen søkere på den nylig utlyste stillingen som politibetjent. Tidligere i år måtte en politibetjent som tok et vikariat som lensmann i Vegårshei i Aust-Agder, samtidig fortsette i turnus som betjent for å få kabalen til å gå opp. Lensmannskontoret måtte da holde stengt.- Det er for få politibetjenter på markedet. Og det er vanskeligere å få søkere til små lensmannskontorer. De ønsker større fagmiljøer, personlig utvikling og spesialisering. På det sentrale østlandsområdet er det hard konkurranse om ledige politifolk, sier Olafsen.

Sikkerheten presset.

Leder i Politiets Fellesforbund, Arne Johannesen, mener at alle må være ærlige og innrømme at situasjonen i Norge er svært kritisk.- Samlet sett er ikke denne situasjonen til å leve med. Vi er inne i en vond spiral, der både politibetjentene og sikkerheten er presset- Mener du situasjonen går ut over sikkerheten?- De som sier noe annet er ikke ærlige. Når to patruljer på Romerike skal passe på 250 000 mennesker, er det en katastrofe. Ingen kan med troverdighet hevde at det er en tilstrekkelig bemanning, sier Johannessen. Politimangelen merkes over hele landet. I Stavanger, Norges tredje største byområde, har det vært en rekke voldtekter den siste tiden. Det har skapt ekstra utfordringer for et allerede hardt presset politi. Sett i lys av voldtektene, mener ordfører Leif Johan Sevland at bemanningssituasjonen er prekær: "Mens det i 1995 var 15 polititjenestemenn på jobb, var det i 2008 kun fem- seks på helgevakt", skriver han i et brev til justisministeren.

Lite troverdighet.

Politimester Geir Gudmundsen i Rogaland har ansvaret for sikkerheten til rundt 315 000 mennesker. Han ser at situasjonen kan gå på troverdigheten løs for politiet.- Publikums tillit blir stilt på prøve når man ikke oppnår kontakt med politiet, og når det blir mindre synlig politi. Men vi opererer i forhold til hva vi har råd til i forhold til driftsbudsjettet, sier han. Politiets fellesforbund mener at det er uholdbart å holde stillinger ledig for å bruke pengene på drift.- Det er uforsvarlig i den situasjonen vi er i nå, sier Johannessen.