PechaKucha: I de mest spilte operastykkene er dødsraten 29 prosent. Dette dør de av.

Sverre Gunnar Haga oppsummerer 400 års operahistorie på mindre enn syv minutter.

Opera handler ofte om de største følelsene.

Kjærlighet, begjær og lengsel er alle vanlige ingredienser i opera, ifølge Haga. Drap og død er også en viktig del av oppskriften. Og Haga sier dødsraten i de mest spilte operastykkene er hele 29 prosent, der sopranene oftest må bøte med livet.

Se hele foredraget øverst i saken.

Den mest vanlige dødsårsaken er drap. Like etter følger selvdrap og død som følge av komplikasjoner knyttet til ulykkelig kjærlighet og sorg. Forgiftning og henrettelser følger på plassene like bak.

Et PechaKucha-foredrag består av 20 bilder som foredragsholderen får snakke om i 20 sekunder hver. PechaKucha-foredragene som Aftenposten kuraterer, er fremført på PechaKucha night Oslos arrangementer.