ILGA: Norge nest best i Europa på LHBT-rettigheter

Norge scorer nest best av 49 europeiske land på en rangering basert på hvor gode landene er på å følge opp rettighetene til LHBT-personer.

Helseminister Bent Høie og likestillingsminister Solveig Horne gikk først i paraden Oslo pride 2015. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Det er organisasjonen ILGA, som jobber for å fremme LHBT-rettigheter i Europa, som har foretatt en vurdering av alle landene og gitt dem en score på flere områder, blant annet hvor likestilte LHBT-personer er i lovverk og regler og hvor bra samfunnsinstitusjoner imøtekommer behov.

årets rangering , den 17. i rekken, klatrer Norge fra 11. til 2. plass, bare slått av Malta, med i snitt 78 prosent rettighetsoppnåelse. Danmark og Sverige havner på 8. og 12. plass, med henholdsvis 68 og 60 prosents poengoppnåelse.

Kan bli bedre

På flere av områdene scorer Norge 100 prosent, men ILGA poengterer at Norge kan bli mye bedre på tiltak mot hatkriminalitet, et område der Norge bare scorer 36 prosent.

Leder i Åpne Høyre, Helge Ytterøy L'orange, skriver i en kommentar til NTB at det er regjeringens fortjeneste at Norge klatrer, og nevner innføring av retten til å velge juridisk kjønn og utvidelser av lavterskel sjekketilbud.

– Undersøkelsen viser at verken Norge eller Europa er i mål. Vi må blant annet jobbe aktivt mot hatkriminalitet, bedre kunnskap om LHBT i alle utdanningsløp og ved familievernkontorene her i Norge, sier L’orange.

Verst og best

Likestillingsminister Solveig Horne (Frp) tar også ære for Norges fremgang.

– Homofile og andre LHBT-personer har aldri hatt en bedre regjering i Norge enn Høyre/Frp-regjeringen, sier Horne til VG.

Hun sier til VG at hennes syn på homofile har modnet med årene, og tillater avisen å kalle det hele et homoeventyr.

På plassene etter Norge på kåringen kommer Storbritannia, Belgia og Frankrike. Helt nederst, med kun 5–10 prosents oppnåelse av likestilling for LHBT-personer, havner Monaco, Armenia, Tyrkia, Russland og Aserbajdsjan.