Norge

Vakter passer på Trolltunga-turistene. Det har hatt en voldsom effekt.

Tynnkledde turister på vei opp til Trolltunga utløser ikke lenger like mange redningsaskjoner. Det er det én årsak til.

Det er anslått at Trolltunga kommer til å tiltrekke seg rundt 120.000 turister i år. Etter to somre med stor belastning på redningsmannskapene, utplasserte Odda kommune vakter på stien opp til fjellhyllen, 700 meter over Ringedalsvannet. Foto: Tore Meek / NTB Scanpix

  • Arnfinn Mauren

– Fjellvaktene har hatt en betydelig effekt, sier områdeleder Stig Hope i Røde Kors Hjelpekorps.

I fjor sommer utløste fjellturister på vei til fjellutspringet Trolltunga i Hordaland over 40 redningsaksjoner. Mannskaper fra hjelpekorpsene i Odda, Tyssedal, Kinsarvik, Røldal og Kvinnherad måtte trå til flere ganger i uken.

Trenden fortsatte på forsommeren i år. Det førte til at Odda kommune utplasserte fjellvakter på stien opp til Trolltunga.

Vaktene kom på plass 8. juli, og resultatet kom umiddelbart. Siden vaktordningen ble innført har det vært tre redningsaksjoner. I juli i fjor var det 14 aksjoner.

– Det har vist seg å være et bra tiltak, mener Jostein Soldal i aktivitetsselskapet Trolltunga Active, som har ansvaret for å bemanne vaktbua.

Les også

Egne fjellvakter skal passe på Trolltunga-turister

Bedre informasjon og utplasserte fjellvakter på stien opp til Trolltunga har fått tallet på redningsaksjoner ned. Foto: Tore Meek / NTB Scanpix

Mange er hverken kledd eller forberdt på turen

Trolltunga har hatt en voldsom tiltrekkingskraft på utenlandske turister de siste årene. Men mange av dem har ikke vært forberedt på den 10–12 timer lange turen opp.

– Litt for ofte må vi fly til Trolltunga og nærmest være støttekontakter for turister som burde ha skjønt bedre, uttalte daværende områdeleder i Røde Kors, Bjørn Arild Fjeldsbø, til Bergens Tidende i 2015.

Det har versert historier om turister som har forsøkt å ta seg til Trolltunga i dressjakke og småsko. Dette er trolig ekstreme eksempler, men det bekreftes at dårlig utrustning og kunnskap til fjellet er årsaken til de fleste aksjonene.

– De fleste aksjonene er utløst av at folk er nedkjølte eller har gått seg bort, forteller områdeleder Stig Hope.

Har respekt for vaktene - med noen få unntak

De siste fire ukene har guider fra Trolltunga Active, samt noen fra Røde Kors, gått inn i en turnus for å betjene en vakthytte. Denne ligger omtrent midt mellom Trolltunga og parkeringsplassen i Skjeggedal, hvor turen starter.

– Det er et forebyggende tiltak. Turister som er dårlig utrustet og som vi ser vil få problemer med å gjennomføre turen, vil bli bedt om å snu, forteller Jostein Soldal i Trolltunga Active.

I nærheten av vaktbua er det også en nødbu med seks soveplasser - hvor utslitte turister kan legge seg nedpå. Soldal har et inntrykk av at turistene setter pris på vaktene. Han tror det gir dem trygghet.

– De fleste har også respekt for vaktenes vurderinger, sier han.

Men ikke alle hører på vaktene. Én av sommerens aksjoner ble utløst av at turister ikke fulgte vaktens råd om å snu.

Les mer om

  1. Fjell
  2. Røde Kors
  3. Trolltunga
  4. Odda