Saksbehandlingstiden i Norges største adopsjonsorganisasjon, Adopsjonsforum, har økt fra omtrent to år til fem år, i løpet av de siste ti årene. Samtidig blir det stadig færre som adopterer barn fra utlandet.

– Det er litt rart at vi skal sitte her og ikke få noe barn, når vi har den omsorgsevnen, sier Gunhild Regland Farstad.

Møt familien Fosse Farstad i videoen ovenfor. De fikk adoptere en gutt fra Colombia med flere helseutfordringer.

Bunnrekord i utenlandsadopsjoner

Aldri før har det vært så få som adopterer fra utlandet. De siste ti årene har nedgangen vært på 70 prosent.

Årsaken til bunnrekorden er tredelt: I tillegg til at teknologien har gjort at flere lyktes med å få egne barn gjennom prøverør, er saksbehandlingstiden lengre enn tidligere. En tredje årsak er at landene satser på innlandsadopsjon, og er dermed mer restriktive til å adoptere bort barna.

Interessert i temaet? Denne artikkelen har engasjert mange: