Norge

Forsvaret tilbyr 3000 soveposer og gamle forsvarsanlegg i asylhjelp

Forsvaret kan stille med lokaler, soveposer og transporthjelp hvis det blir masseankomst av asylsøkere. Men Forsvarsdepartementet minner om at asylsøkere er et ansvar for sivile myndigheter.

trandum_doc6m5uolxvvggu5ywso12-Uv_8rjEIXS.jpg
  • Simen Granviken
  • Andreas Bakke Foss
    Journalist

Justis— og beredskapsdepartementet har bedt Forsvarsdepartementet om å vurdere hva militærmakten kan bidra med i tilfelle ankomsten av asylsøkere utvikler seg til en krise – det Justisdepartementet kaller masseankomst.

Les også

Danmark skjerper grensekontrollen mot Tyskland

Kan innkvarteres i fire anlegg

Forsvarsdepartementet mener det er uaktuelt å innkvartere asylsøkere på anlegg med militær aktivitet. Men de har funnet frem fire anlegg hvor det ikke lenger er militær aktivitet:

Gamle Trandum leir, Myntgata 2 i Oslo, som tidligere huset Miljøverndepartementet, Sydspissen i Tromsø og Vestleiren på Høybuktmoen.

I tillegg har Forsvaret oversikt over tidligere forsvarsanlegg som nå er i privat eie, men som kan være velegnet.

Soveposer og medisinsk hjelp

Forsvaret har ikke mye overskuddsmateriell som kan egne seg i en krisesituasjon, 3000 soveposer av modell 94 kan brukes.

På det medisinske området kan Forsvaret bidra med medisinsk tilstandsvurdering og helsesjekk av opp til 400 personer pr. dag. Slik bistand vil påvirke de daglige helsetjenester som soldatene har krav på. Denne typen bistand vil, hvis den blir langvarig, innebære negative konsekvenser for Forsvarets øvrige drift og operative evne.

Hvorfor øker strømmen av flyktninger så mye akkurat nå?

Les også

Fire årsaker til at Europa opplever en kraftig økning i antallet migranter og flyktninger

  • Lurer du på hvorfor krigen i Syria tilsynelatende aldri tar slutt? Her er en artikkel som i fem punkter gir noen forklaringer.

Vrient med militært vakthold

Når det gjelder transport av asylsøkere, har Forsvaret avtaler og kontrakter med sivile busselskaper som kan benyttes i Norge.

Heimevernet kan bistå med vakthold, men vil være begrenset av bistandsinstruksen som setter grenser for hva Forsvaret kan bistå med. I tillegg vil langvarig bistand kunne ha negative konsekvenser for Forsvarets øvrige aktivitet, ifølge Forsvarsdepartementet.

Departementet mener at en forutsetning er at "sivile ressurser er uttømt eller funnet utilstrekkelige før det anmodes om bistand fra Forsvaret." Hovedregelen er at Forsvarets personell ikke skal bli satt til vakt— og sikringsoppdrag som vil innebære kontakt med sivilbefolkningen.

Forsvarsdepartementet opplyser at det er strenge kriterier for bistand fra Forsvaret som kan innebære myndighetsutøvelse overfor asylsøkere.

UDIs kriseplan

Utlendingsdirektoratet har en overordnet beredskapsplan som skal tre i kraft om asylanttilstrømmingen blir uvanlig stor. Det er ingen faste kriterier, men en beredskapssituasjon kan oppstå om antall ukentlige ankomster ligger 100 prosent over prognosen.

Det er UDI-direktør Frode Forfang som avgjør iverksettelse av beredskapsplanen. Planen slår fast at "asylsøkernes liv og helse og deres rettssikkerhet skal ivaretas også i en ekstraordinær situasjon".

Grensekontroll

I en ekstraordinær situasjon skal Dublin-saker og søknader fra personer som ikke har beskyttelsesbehov, prioriteres.

"Målet er rask saksbehandling og raske returer", står det i planen.

UDI skal i tillegg vurdere tiltak som skjerpet grensekontroll og informasjon til potensielle søkere i opprinnelseslandet. Eventuelle forslag om grensekontroll og informasjon i opprinnelsesland forelegges for Justis- og beredskapsdepartementet.

UDI har allerede bedt Røde Kors i Oslo

Les også

huse asylsøkere på grunn av stor pågang og sprengt kapasitet

Les mer om

  1. Migrantkrisen i Europa