Aktor: - Det var tiltalte som kvalte Kristin i 1999

Statsadvokat Alf Martin Evensen ba juryen i Borgarting lagmannsrett svare ja på om den 40 år gamle mannen på tiltalebenken er skyldig i drapet på Kristin Juel Johannessen.

Statsadvokat Alf Martin Evensen i retten.
  • Håkon Letvik
    Håkon Letvik

– Det var tiltalte som kvalte Kristin, og som avsatte sine hudceller under hennes fingre, sa statsadvokten.

Alf Martin Evensen ba juryen merke seg omstendighetene da Kristin Juel Johannessen ble funnet: Fingrene som var knyttet inne i hånden, en badebukse som var skåret opp og hvordan sporene på åstedet straks ble sikret av politiet, blant annet ved at begge hendene straks ble pakket inn i plastposer for at ingen spor skulle gå tapt.

Forsvareren, advokat Brynjar Meling, sa i sin prosedyre at juryen nøye måtte vurdere bevisene som er presentert i retten, og spesielt tvilen.

– Det gjelder observasjonen av den såkalte Lågendalsmannen, observasjonene av mopeden ved garasjen like ved åstedet og de opplysninger som er kommet frem om at tiltalte hadde psykiske problemer denne sommeren, sa Meling.

- Juryen må vurdere om DNA-beviset kan ha blitt utsatt for oversmitte, sa forsvareren, advokat Brynjar Meling. Kristin Juel Johannessens far Roar, (i bakgrunnen) skal fredag avgi forklaring i lagmannsretten.

Han sa at politiet altfor tidlig hadde bestemt seg for hvem som var gjerningsmann, at det hadde utviklet seg et tunnelsyn og at all etterforskning rettet seg mot mannen som nå sitter på tiltalebenken.

Advokat Meling pekte på to sentrale spørsmål som han mente juryen måtte drøfte ekstra nøye: - Er lågendalsmannen drapsmannen ? Og: - Har påtalemyndigheten ført bevis for at tiltalte er lågendalsmannen ? Politiet mente at Lågendalsmannen var drapsmannen og lette i den retningen, sa Meling.

Tiltalte og forsvarer Brynjar Meling i lagmannsretten mens politivitner forteller om funnet av Kristins kropp og innhenting av bevis.

Spesielt når det gjaldt det nye DNA-beviset hadde aktor og forsvarer helt ulike oppfatninger.

– Tiltaltes hudceller kom på Kristins negler da de to hadde direkte kontakt, og den kontakten hadde de i 1999. Indirekte kontakt er utelukket. Teorien om at hans DNA skal ha smittet over på hudcellene er helt absurd. Det er ikke mulig, sa aktor.

Utelukket at DNA kan ha kommet over på bevisene

Evensen viste til forklaringen fra sakkyndig Bente Mevåg ved Folkehelseinstituttet, som avviste muligheten for at det kan ha blitt overført DNA fra tiltalte under arbeidet med å analysere prøvene tatt av den drepte jenta.

Fagdirektør Bente Mevåg fra Folkehelseinstituttet avviste i lagmannsretten sist fredag at DNA-spor fra tiltalte kan ha smittet over på hudcellene som ble funnet under Kristin Juel Johannessens negler etter drapet.

Statsadvokaten viste også til forklaringen fra flere politifolk om hvordan hudcellene hadde blitt oppbevart i de 17 årene som er gått siden drapet. Politifolkene forklarte nøye hvordan bevismaterialet hadde blitt behandlet, og de utelukket også at det skulle ha kommet DNA fra mannen som nå er tiltalt over på bevisene.

– Det var han som drepte Kristin Juel Johannessen den 5. august 1999. Hudcellene ble avsatt da han kvalte henne, eller under basketaket i skogen. Dermed var det Kristin som identifiserte drapsmannen for oss, sa statsadvokaten.

Forsvareren reiste tvil om DNA-beviset

Forsvareren ville ikke utelukke såkalt oversmitte av tiltaltes DNA.

  • Det ble ikke funnet DNA fra ham på hudcellene i 2000 og i 2005. Det finnes ingen dokumentasjon på hvordan beslaget ble oppbevart i disse årene. Det lå i lynlåsposer som kunne åpnes av hvem som helst. Politiet hadde ikke kontroll på hvem som gikk ut og inn av beslagsrommet, samtlige ved Larvik politikammer hadde tilgang. Jeg behøver ikke å komme med antydning om planting eller fjerning av bevis. Spørsmålet er om man kan utelukke at hudcellene ble behandlet slik at de ikke ble utsatt for oversmitte av DNA fra tiltalte, sa Meling.

Trakk frem mopeden

Han ba juryen merke seg flere forhold:

Tiltaltes manglende samarbeidsevne med politiet. At mange sentrale ting i saken, som en foldekniv, en gul T-skjorte og den beige buksen, er blitt borte. Det er påfallende, mente statsadvokaten.

Han viste også til de mange detaljerte vitneobservasjonene av den såkalte Lågendalsmannen som kjørte rundt på moped i området der Kristin ble drept.

– Det var også fire vitner som så en crossmoped parkert ved en garasje like i nærheten av åstedet. Vitnene forklarte detaljert om mopeden, som lignet på den tiltalte hadde.

I det såkalte mopedprosjektet fant politiet frem til 13 lignende mopeder.

– Det var bare én av eierne som lignet på tiltalte. Han ble jo også utpekt i fotokonfrontasjon, sa statsadvokaten i sin prosedyre.

Han mente at de mange observasjonene av mopeden og en person som lignet sterkt på tiltalte, var et viktig bevis.

Statsadvokat Alf Martin Evensen og resten av aktoratet i Borgarting lagmannsrett.

– Dere trenger ikke finne noe motiv

– Finnes det noe motiv på dette meningsløse drapet på en 12 år gammel jente på vei til badeplassen? spurte aktor, før han la til:

– Dere behøver ikke å finne noe motiv for å svare ja.

Han oppfordret juryen til å svare ja på spørsmålet om straffskyld.

Etter pausen onsdag fortsetter forsvarer Brynjar Meling med sin prosedyre, før juryen trekker seg tilbake for å avsi kjennelse.