Staten før rettssaken: «Breivik er ikke sosialt isolert»

Regjeringsadvokaten mener det er riktig å hindre Breivik i å sende brev til høyreekstreme og sympatisørerer.

Advokat Marius Emberland hos Regjeringsadvokaten har levert sitt sluttinnlegg før rettssaken der Breivik saksøker staten for umenneskelige soningsforhold.

Staten avviser søksmålet, og argumenterer i sitt sluttinnlegg for hvorfor Breivik får den behandlingen han gjør i Skien fengsel.

«Institusjonene har fra første dag vært opptatt av at saksøker blir ivaretatt på en human og verdig måte», skriver Regjeringsadvokaten.

Påstanden fra Breivik og hans advokat Øystein Storrvik er at staten har brutt to artikler i den europeiske menneskerettskonvensjonen:

  • Forbudet mot umenneskelig eller nedverdigende behandling (artikkel 3)
  • Retten for respekt for privatliv og sin korrespondanse (artikkel 8)

Les også denne kommentaren:

Les også

Lukkede rettsdører i Breivik-saken er en oppskrift på konspirasjonsteorier | Harald Stanghelle

Strid om isolasjonsskader

Breivik har sittet på isolasjon i fire og et halvt år, og har i svært begrenset kontakt med andre mennesker. Regjeringsadvokaten påpeker imidlertid at institusjonene har koordeneringsgrupper som vurderer tiltak for å motvike faren for isolasjonsskader.

Breiviks advokat Øystein Storrvik argumenterer i sitt sluttinnlegg for «klare isolasjonsskader» i materialet som skal brukes som bevis i saken.

— Ikke sosialt isolert

Regjeringsadvokaten skriver imidlertid at Breivik «er verken sosialt eller sensorisk isolert». Han viser videre til at Breivik mottar besøk fra en prest og en besøksvenn. Også at han får gjennomføre studier, og har PC (uten netttilgang), TV og Playstation mener Regjeringsadvokaten må tillegges vekt.

Regjeringsadvokaten skriver også at Breivik får:

  • Daglig tilbud om lufting i luftegård, også et lufteområde som er større enn det anstalten normalt disponerer.
  • Lage mat og vaske tøy selv.
  • Anledning til å motta besøk, omfattende korrespondanse og telefonkontakt.

Saken starter 15. mars i gymsalen i Skien fengsel.

Les mer om vitnelisten under den spesielle rettssaken:

Les også

Disse skal vitne i Behring Breivik-rettssaken

— Ønske om å etabere ekstremistnettverk

Emberland viser videre til at staten må ha stort skjønn i vurdering av hvilke tiltak som best kan forebygge voldelig ekstremisme. Mens Breivik mener at brevkontrollen er så sterk at han i praksis ikke kan knytte kontakter, skriver Regjeringsadvokaten:

«Både hans brev til høyreekstreme straffedømte og hans forsøk på masseutsendelser av brev til personer han har etablert kontakt med i tiden etter terrorhandlingene (...) må ses i lys av hans politiske ekstremisme og ønsket om å etablere celler som kan medvirke i oppbyggingen av ekstremistiske nettverk».

De mener at brevkontrollen han er underlagt, ikke er et for sterkt inngrep i Breiviks rett til privatliv.

Storrvik mener telefonkontakten Breivik får ha, er sterkt begrenset. Regjeringsadvokaten mener imidlertid Breivik har «utstrakt korrespondanse med omverdenen, og også telefonkontakt».

Les vår store bakgrunnssak:

Les også

«Alt står på spill om Norge dømmes. Da har vi feilet i oppfølgingen»