Opposisjonen kvesser knivene – klart for omkamper på Stortinget

Stortinget får litt av en pangstart når arbeidet starter for alvor på tirsdag. Opposisjonen har varslet omkamp på en lang rekke områder.

Mandag ble Stortinget åpnet med tradisjonell pomp og prakt. Tirsdag går politikerne i gang med behandlingen av en lang rekke forslag om å reversere tidligere vedtak. SV-leder Audun Lysbakken står bak ti av forslagene – og håper å få med KrF-leder Knut Arild Hareide på flere av dem.

Et nytt Storting med en ny sammensetning gir en ny hverdag for politikerne. Det vil merkes allerede tirsdag, der opposisjonen kommer til å legge fram en lang rekke såkalte dokument 8-forslag.

– Det er en konsekvens av den nye politiske situasjonen, som gjør det mulig å få gjennomslag for ting våre velgere synes er viktig. Det gjelder å bruke tiden godt, sier SV-leder Audun Lysbakken til NTB.

Ti forslag

Fra SV kommer det hele ti forslag tirsdag, blant annet at regjeringen må utrede hvordan Norge kan knytte seg til FNs atomvåpenforbud.

Forslaget har fått ny aktualitet etter at Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN) ble tildelt årets fredspris, understreker Lysbakken.

Ap har imidlertid varslet at de neppe kommer til å støtte forslaget.

– De har samtidig vært klare på at de er villige til å forhandle om en ordlyd vi kan enes om, sier Lysbakken, som foreløpig velger å se optimistisk på saken.

SV vil også legge fram forslag om at familier med alvorlig syke barn skal kunne motta pleiepenger så lenge barnet trenger det. Her er blant annet Senterpartiet åpen for å diskutere tilpasninger.

På SVs dokument 8-liste står også profittfrie barnehager og barnevern, økt barnetrygd og ny lærernorm. Også KrFs opplyser til NTB at de vil fremme forslag om lærernorm og flere lærere i skolen.

Videre krever SV stans i det de omtaler som «avskilting av lærere», som ble en følge av at kravet til etterutdanning fikk tilbakevirkende kraft. I tillegg vil partiet ha omkamp om fiskeriminister Per Sandbergs (Frp) endringer som samler fiskekvoter på færre båter.

Omkamp om Andøya og kommunereform

Også fra de andre partiene kommer det en lang rekke forslag. Senterpartiet, som nesten har doblet stortingsgruppa etter valget, har blant annet varslet at de vil ha omkamp om nedlegging av flystasjonen på Andøya. Partiet vil også legge fram flere forslag om reversering av både kommunereformen og regionreformen. I tillegg vil partiet ha regjeringens rovdyrpolitikk opp til ny debatt.

Regionreformen er også tema for Arbeiderpartiet, som ifølge Aftenposten vil ha KrF med på å skrote vedtaket om å slå sammen Akershus, Buskerud og Østfold sammen til én region.

Under trontaledebatten tirsdag vil Ap også fremme forslag om å øke pappapermisjonen fra 10 til 14 uker.

Partiet tar også til orde for å myke opp kravet om at begge foreldre må ha fem års botid i Norge for å kunne motta kontantstøtte, et krav som nå ser ut til å få flertall i det nye Stortinget.

I tillegg har Ap varslet at de vil ny kamp for at flere enslige mindreårige asylsøkere kan få opphold i Norge.