Foreldre flest må betale litt mer for barnehage. Men de får økt kvalitet tilbake, ifølge kunnskapsministeren.

Maksprisen økes for barnehage – det gir 300 millioner i innsparing for regjeringen. Samtidig skal det brukes 252 millioner på flere barnehagelærere.

Kunnskapsminister Henrik Asheim (H) understreker at økningen i makspris for barnehage ikke vil gå ut over dem med lav inntekt.

Regjeringen foreslår å øke maksprisen for et ordinært heldagstilbud i barnehage fra 2730 til 2 910 kroner pr. måned neste år. Det er en reell prisvekst på 110 kroner i måneden. På årsbasis utgjør dette 1980 kroner mer å betale.

Økningen gir 300 millioner i innsparing for regjeringen.

– Regjeringen foreslår en moderat økning i maksimalprisen, blant annet for å kunne satse på viktige kvalitetstiltak på barnehage, sier kunnskapsminister Henrik Asheim, og nevner spesielt økt andel barnehagelærere.

Han understreker at familier med lav inntekt skjermes fra prisøkningen. Det gjøres ingen endringer i moderasjonsordningene.

Fra 1. januar neste år vil alle husholdninger som har en samlet skattbar inntekt under 533.500 kroner ha rett til redusert foreldrebetaling, ifølge budsjettforslaget til Kunnskapsdepartementet.

Mange vet ikke at de har rett til redusert pris

Regjeringen viderefører dermed nasjonale minstekravet om at ingen familier skal betale mer enn seks prosent av inntekten for en barnehageplass, med maksimalprisen som øvre grense. Dessuten fortsetter ordningen med gratis kjernetid for tre-, fire- og femåringer i familier med lav inntekt.

Det er anslått at i overkant av 50.000 barn hadde rett til moderasjon grunnet lav inntekt i familien i 2016, men bare 33.000 fikk redusert foreldrebetaling. En årsak kan være at familiene ikke kjenner til ordningen.

Utdanningsforbundet: – Positivt

Regjeringen sendte i juni ut et forslag på høring om å skjerpe kravet til den pedagogiske bemanningen (pedagognorm) og et minimumskrav til grunnbemanning i barnehagen (bemanningsnorm). Det tas sikte på at endringene skal tre i kraft 1. august neste år.

– Det er positivt at regjeringen nå skjerper pedagognormen og innfører en bemanningsnorm i barnehagen. Dette har vært en kampsak for oss i mange år, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

Samtidig er han tydelig på at jobben med å få nok lærere i barnehagen ikke er fullført.

– Dette er et steg i retning av en norm som tilsier minst 50 prosent barnehagelærere. Nå bør regjeringen bevilge midler til en opptrappingsplan som legger til rette for å nå dette målet, mener Handal.