Ønsker debatt om norsk narkotikapolitikk

Aftenposten går ikke inn for legalisering av cannabis, selv om noen av deres faste kommentatorer gjør det.

Aftenposten er mot en dogmatisk narkotikapolitikk, og den norske narkotikapolitikken har vist seg ikke å fungere. Vi både håper og regner med en større debatt rundt dette temaet i tiden som kommer, mner politisk redaktør i Aftenposten, Trine Eilertsen.
  • Cecilie Asker

På kommentarplass i dagens Aftenposten, under tittelen Legaliser cannabis, argumenterer kommentator Inger Anne Olsen for at alkohol er mer farlig enn cannabis, og hun stiller spørsmål ved hvorvidt norsk narkotikapolitikk er utdatert.

Kommentaren er fri

At en fast ansatt kommentator i Aftenposten tar til ordet for legalisering av et ulovlig rusmiddel betyr ikke nødvendigvis at avisen offisielle standpunkt er det samme.

— Kommentaren i Aftenposten er fri og står uavhengig av lederen. Kommentaren er signert den enkelte kommentator og kan sånn sett ta opp nesten en ubegrenset mengde problemer, så lenge det er aktuelt for den pågående samfunnsdebatten, sier politisk redaktør i Aftenposten, Trine Eilertsen.

Håper på debatt

Aftenpostens politiske redaktør, Trine Eilertsen.

Aftenpostens politiske redaktør påpeker at avisen på lederplass er uendret i sitt standpunkt til legalisering av cannabis og andre narkotiske stoffer, men håper likevel at Inger Anne Olsens kommentar kan bidra til å skape debatt.

-På lederplass er vi ikke for legalisering av cannabis, men Aftenposten er mot en dogmatisk narkotikapolitikk, og den norske narkotikapolitikken har vist seg ikke å fungere. Vi både håper og regner med en større debatt rundt dette temaet i tiden som kommer. Og i den anledning er det nødvendig å ha et åpnere sinn, sier hun.

Har noen begrensninger

Aftenpostens kommentator Inger Anne Olsen har også tidligere tatt til orde for en mer liberal narkotikapolitikk, også den gang med fokus på cannabis. Men selv om Aftenposten gir sine kommentatorer stor frihet til å skrive egne meninger, står de ikke fritt til å mene hva de vil på trykk.

-Ville for eksempel en kommentator i Aftenposten kunne gå inn for legalisering av heroin på kommentarplass?

-Nei, det ville ikke vært aktuelt, da dette temaet går utenfor hovedstrømmen av narkotikadebatten som pågår i det norske samfunnet i dag, sier Trine Eilertsen.

Hva mener du? Fortsett debatten på Facebook og Twitter