Bare retten får se Breiviks celler

Heller ikke når Borgarting lagmannsrett skal behandle ankene i saken Anders Behring Breivik har anlagt mot staten, får utenforstående se hvordan han faktisk soner.

Borgarting lagmannsrett har lagt ned forbud for andre enn rettens aktører å bli med på befaringene i Skien fengsel og på Ila i forbindelse med behandlingen av Anders Behring Breiviks anke.

Lagmannsretten har i en fersk kjennelse bestemt av befaringen i Skien fengsel i Telemark og på Ila i Oslo skal gå for lukkede dører. Kriminalomsorgen har av sikkerhetsmessige grunnet motsatt seg at andre enn rettens aktører skal få delta på befaringene på avdeling for særlig høy sikkerhet (SHS).

Befaringene vil avdekke fysiske sikkerhetsrutiner, tekniske rutiner og bygningsmessige forhold som ikke kan tilflyte offentligheten, poengterer Regjeringsadvokaten overfor retten. SHS er forbeholdt de aller farligste fangene, blant annet dem som utgjør en særlig risiko.

– Mange vil nok mene at Anders Behring Breivik bare kan råtne i fengsel. Så enkelt er det ikke, skriver Inge D. Hanssen.

Ankebehandlingen starter 10. januar neste år, og kommer til å bli avholdt i gymsalen i Skien fengsel, der Breivik soner en dom på 21 års forvaring.

Hemmelige forklaringer

Retten har dermed kommet frem til de samme restriksjonene som Oslo tingrett kom frem til under sin behandling av søksmålet til terrordømte Anders Behring Breivik:

  • Befaringen på Ila og i Skien går for lukkede dører. Breivik tilbrakte de to første årene etter 22. juli i Ila fengsel og forvaringsanstalt.
  • Forklaringene til tre fengselsledere går for lukkede dører. De tre skal blant annet forklare seg om forhold rundt den praktiske soningen.

I tillegg har Borgarting lagmannsrett gitt mediene mulighet til å filme og fotografere under rettssakens innlednings- og avslutningsfaser. Breiviks forklaring derimot, i tillegg til vitneforklaringer, vil også denne gangen gå for stengte kameraer.

Full behandling

Breivik har anført at soningsforholdene hans er så inhumane at de bryter med menneskerettighetene. Han fikk delvis medhold i tingretten, som mente sider ved soningsvilkårene brøt med menneskerettighetenes forbud mot umenneskelig eller nedverdigende behandling.

Hele sakskomplekset skal opp til behandling når retten settes på nyåret.

Gjennomføringen av tingrettssaken var underlagt betydelige sikkerhetstiltak, og det var blant annet nedlagt flyforbud over Skien mens rettssaken pågikk. Bare et begrenset antall pressefolk får være til stede i salen.

Alt tyder på at avviklingen og logistikken rundt ankebehandlingen blir som den var under førsteinstansbehandlingen av søksmålet.

Staten topper laget - regjeringsadvokat Fredrik Sejersted fører selv aktoratet.