Norge

Innvandringskritisk på fritiden, lege for utlendinger uten lovlig opphold på jobb

I arbeidstiden er legen ansvarlig for helsetilbudet for politiets utlendingsinternat, på fritiden har han skrevet innvandringskritiske kommentarer på nettet.

Lege Gunnar Fæhn uttrykker skepsis mot innvandring på nettet. Til daglig er han ansvarlig for helsetilbudet på utlendingsinternatet på Trandum.
 • Tine Dommerud
  Tine Dommerud
  Journalist

Ny Tid avslører i dag at en av legene som siden 2004 har hatt ansvar for helsetilbudet ved Politiets utlendingsinternat på Trandum, ved flere anledninger har uttrykt seg svært kritisk til innvandring og asylsøkere.

Han er også sakkyndig i vurderingene av hvorvidt de innsatte ved Trandum er i helsemessig god nok stand til å bli deportert fra Norge.

Lege Gunnar Fæhn har i følge Ny Tid skrevet på nettsteder som Document.no, Human Rights Service (HRS) og det svenske nettstedet Avpixlat.

«Tror ikke de mange nordmenn som kjempet og led under krigen gjorde det for at Muhammad og Ahmed skulle kunne gå trygt til NAV for å hente sine ulike stønader,» skrev legen i en diskusjon på nettstedet Document.no for to år siden.

– Skiller jobb og politikk

Fæhn bekrefter til Aftenposten at han skrev denne og flere kommentarer på nettet.

– Forstår du at dette kan virke støtende på de pasientene du har ansvar for på Trandum?

– Ja, det kan jeg forstå og det burde jeg ikke har skrevet. Det beklager jeg.

– Er du i utgangspunktet skeptisk til flyktninger og innvandrere?

– Nei, men jeg støtter de lovlig og fattede vedtak fra 70-tallet angående innvandringsstopp.

– Hvorfor har firmaet ditt tatt engasjementet på Trandum når du er for innvandringsstopp?

– Vi ble oppfordret til å trå til på et tidspunkt da ingen andre ville ta den jobben. Jobben hadde vært ute på anbud to ganger og det var ingen andre søkere. Det har aldri vært noen problemer knyttet til dette temaet i det hele tatt, vi driver medisin, sier Gunnar Fæhn.

Dette er transittmottaket på Trandum hvor personer som skal sendes ut av Norge.

Han sier han ikke har fått noen klager på arbeidet knyttet til dette de 12 årene han har arbeidet på Trandum.

– Jeg forstår ikke at det er problematisk å ha politiske synspunkt i en slik jobb så lenge man er i stand til å skille jobb og politikk.

Under en artikkel hos den islamkritiske organisasjonen Pegida, kommenterer legen i forbindelse med en sak at Danmark stoppet togtrafikken fra Tyskland. «Bygg grensegjerde mot Sverige – ikke vent til invasjonen er i gang!».


Etikkleder i Legeforeningen: Problematisk

Leder i Rådet for Legeetikk,Svein Aarseth mener det er problematisk at legen som har ansvar for de innsatte på Trandum gir uttrykk for fremmedfiendtlige holdninger på nett.

- Det er problematisk at han uttrykker seg på denne måten. Rådet vil på generelt grunnlag oppfordre leger til å være varsomme med å komme med ytringer i offentligheten (inkludert sosiale medier) som kan tolkes å være i strid med grunnleggende menneskerettigheter, jf. «Etiske regler for leger», sier Aarseth og legger til:

– Dersom våre pasienter skal ha tillit til oss som leger, må de kunne forvente at vi møter dem fordomsfritt.

Svein Aarseth mener at Gunnar Fæhn har en krevende stilling på utlendingsinternatet, men at han fyller en dobbeltrolle som behandler og sakkyndig.

Svein Aarseth forventer at Politiets utlendingsenhet følger opp kommentarene med legen.

Lege Gunnar Fæhn er ikke enig med Aarseth i at han har en dobbeltrolle.

– Jeg ser ikke at jeg har en dobbeltrolle. Vi har et rent medisinsk ansvarsområde, og hvorvidt noen skal sendes ut av landet er ikke en avgjørelse jeg tar.

– Hva er ditt ansvar?

– Blant annet å vurdere om det er helsefarlig å sette noen på et fly i mange timer, det skjer av og til. Legene på Trandum er ikke på noen tid del av avgjørelsen om de skal få være i landet eller ikke.

Svein Aarseth opprettholder sin bekymring om legens dobbeltrolle.

– Han har en rolle som behandler og en rolle som sakkyndig. Beboerne på Trandum har krav på behandling når de har behov for det, da er Gunnar Fæhn lege. Når han vurderer om de internerte er i stand til å settes på et fly er han sakkyndig. Det er det ingen tvil om.

Hovedansvarlig for helsetilbudet

Gunnar Fæhn kommenterer under profilnavnet «Gnrf». Han har de siste 12 årene vært hovedansvarlig for helsetilbudet på Trandum, som leies inn av hans firma Legetjenester A/S.

Han er også sakkyndig i vurderingene av hvorvidt de innsatte ved Trandum er i helsemessig god nok stand til å bli deportert fra Norge.

I følge Ny Tid ble kombinasjonen av behandler, sakkyndig og privat innleid trukket frem som uheldig av Sivilombudsmannen etter deres besøk ved internatet i mai 2015.

Leder for Antirasistisk senter Rune Berglund Steen reagerer på at en lege som gir uttrykk for slike holdninger har denne jobben.

Legen: Ikke i konflikt med legerollen

Selv mener legen, i følge Ny Tid, at holdningene han uttrykker på nett, ikke står i konflikt med hans rolle som lege og medisinske vurderinger som gjøres.
- Mine kommentarer uttrykker personlige holdninger som ikke har noen negativ påvirkning på jobben jeg gjør som lege på Trandum. Man kan ha sine egne meninger uten at dette behøver å ha noe å si for den medisinske vurderingen av pasienter,» sier Fæhn til Ny Tid.

24 døgn bak piggtrågjerder: Barn holdes innesperret på Trandum

 • Listhaug om internering av barn: Villig til å se på alternativer til Trandum
 • Redd Barna: Innesperring av barn på Trandum er klare lovbrudd

Politiets Utlendingsenhet: Påvirker ikke jobben

Avdelingsleder ved Politiets utlendingsinternat på Trandum, Kristina Vee Lægreid kjenner ikke til meldingene Gunnar Fæhn har skrevet i kommentarfeltet på blant annet Document.no.

– Vi er fornøyde med de legetjenestene som tilbys fra Legetjenester A.S, og har ingen grunn til å tro at det som kommer til uttrykk i nevnte sitater påvirker kvaliteten på den jobben som gjøres i forhold til å yte tilfredsstillende helsehjelp til innsatte som har opphold på Politiets utlendingsinternat, skriver hun i en epost til Aftenposten.

Mest lest akkurat nå

 1. 1
  ØKONOMI
  Publisert:

  Etter første natt i leiligheten, banket det på. – Det var en fyr som sa han skulle bo her.

 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5