Norge

Oljefondet vraker 15 kullavhengige selskaper

Norges Bank kaster ut 15 selskaper fra oljefondet fordi de baserer en stor del av virksomheten på kull.

Yngve Slyngstad er leder for Norges Bank Investment Management, som forvalter det såkalte oljefondet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Totalt har Norges Bank utelukket 59 selskaper og satt ytterligere 11 selskaper til observasjon i henhold til det såkalte produktbaserte kullkriteriet, skriver NTB.

Tidligere i desember skrev Aftenpostens klimajournalist Ole Mathismoen at Oljefondet hadde solgt seg ut av 52 selskaper som eier og driver kullgruver, samt selskaper som har mer enn 30 prosent av inntektene sine fra kullkraft.

Samtidig varslet Oljefondet at det før nyttår ville offentliggjøre hvor mange flere det hadde trukket seg ut av. Det er dette som nå skjer.

Kriteriet innebærer at selskaper som har termisk kull som en betydelig del av virksomheten, kan utelukkes fra fondet. Termisk kull er kull som benyttes til kraftproduksjon.

Norges Bank: Flere vil bli svartelistet

Kullkriteriet trådte i kraft 1. februar i år, og omfatter også ikke-børsnoterte datterselskaper som utsteder obligasjoner.

I den første analyserunden i april ble 44 selskaper og 8 ikke-børsnoterte datterselskaper som utsteder obligasjoner kastet ut av Statens pensjonsfond utland (Oljefondet). I den andre analyserunden like før jul ble ytterligere 30 datterselskaper omfattet. 21 av dem er datterselskaper til selskaper som ble kastet ut i april.

Norges Bank varsler at flere selskaper vil havne på svartelisten i løpet av 2017.

 • Aftenposten-artikkelen fra tidligere i desember påpekte Ole Mathismoen at det Oljefondet ikke forteller, og det Stortinget ikke har vært opptatt av, er:

Oljefondets betydelige eierandeler i selskaper som planlegger å bygge kullkraft.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Statens pensjonsfond utland
 2. Norges Bank

Relevante artikler

 1. NORGE

  Norsk olje-overskudd til nye kullkraftverk

 2. NORGE

  Miljøjubel for skjerpede regler for kull i oljefondet

 3. ØKONOMI

  Oljefondets klimaavtrykk = to ganger Norges utslipp

 4. ØKONOMI

  Oljefondet 256 milliarder i pluss andre kvartal

 5. POLITIKK

  Myndighetene vil stoppe nordmenns nettgambling. Oljefondet kjøper seg opp i de samme selskapene.

 6. ØKONOMI

  Oljefondet har investert 6,7 milliarder kroner i selskaper som eier omstridt oljerørledning i USA