Norge

Grønt lys for 225 kroner

Justisdepartementet har nå vurdert om Bergen skal kunne kreve inn 225 kroner i bompenger på dager med dårlig luft.

225 kroner i bompenger på dager med dårlig luft skal sponse kollektivtrafikken i Bergen.
  • Arne Edvardsen

Ifølge NRK Hordaland har Regjeringen nå gitt grønt lys for dette. Det åpnes dermed for at Bergen kan femdoble bompengene på dager med dårlig byluft.

Stortinget åpnet for tidsbestemte bompengetakster i Bergen gjennom behandlingen av statsbudsjettet i desember 2015. Bystyret vedtok i mars å utvide ordningen ved å mangedoble rushtidsavgiften på dager med fare for høy luftforurensning.

I rushtiden morgen og ettermiddag mandag-fredag blir satsen da 225 kroner. Resten av døgnet koster det 95 kroner å kjøre inn til sentrum. Samtidig blir kollektivtransport gratis.

Byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti har tidligere stilt seg positiv til at man på slike vinterdager kan bruke økte bompengemidler til å sponse gratis kollektivtransport. Samferdselsdepartementet ga først klarsignal om 225 kroner, men lovligheten måtte videre til vurdering i Justisdepartementet.

Ekspressfart

Etter Samferdselsdepartementets ja hadde Tryti følgende kommentar til Bergens Tidende:

- Det er svært gledelig at Regjeringen støtter byrådets forslag om gratis buss på dager med veldig dårlig luftkvalitet.

- Arbeidet videre må skje i ekspressfart. Statens vegvesen må inngå en tilleggsavtale med bompengeselskapet om hvordan inntekter eller tap på beredskapstakstene skal håndteres.

Les mer om

  1. Kollektivtransport
  2. Bergen
  3. Luftforurensning
  4. Samferdselsdepartementet