Norge

Ny norsk forskning: Færre dør av brystkreft hvis de screenes

  • Tine Dommerud
    Tine Dommerud
    Journalist
  • Mange kvinner blir friske fordi kreftsvulster oppdages tidlig, sier Anne Lise Ryel.

Forskningsrådet har evaluert ordningen med mammografiscreening ; Dødeligheten reduseres med 20 til 30 prosent. Det er like mange som helsemyndighetene ønsket da tilbudet ble innført.

— Vi mener dokumentasjonen er så god at ordningen bør utvides til kvinner mellom 45 og 75 år, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel.

Anne Lise Ryel hadde selv brystkreft for ti år siden. Etter en tid med uro ble hun sendt til mammografi. Annethvert år siden da har generalsekretæren selv vært til denne rutinekontrollen.

Generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel, går til mammografiscreening annethvert år. Torsdag var hun på kontroll ved Aker sykehus. Ryel mener resultatene er så gode at flere kvinner bør få tilbudet.

Mammografiprogrammet er nå evaluert. Konklusjonen er at målet om 30 prosent redusert dødelighet av brystkreft nesten er nådd.

Det er Forskningsrådet som oppdrag fra Helse— og omsorgsdepartementet har gjennomført en forskningsbasert evaluering av Mammografiprogrammet.

Rapporten er lagt frem på Forskningsrådets hjemmeside.

Omdiskutert screening

Mammografiprogrammet har vært omdiskutert, fordi det har medført at noen kvinner blir behandlet selv om de ikke er syke. Politikere og helseansatte har ventet på denne evalueringen i mange år.

Evalueringen har undersøkt om intensjonene ved Mammografiprogrammet er oppfylt. Konklusjonene er de samme som et ekspertpanel fra Verdens helseorganisasjonla frem i går.

- Nådd målet

– Vi mener at de mest pålitelige studiene antyder en redusert dødelighet av brystkreft for inviterte kvinner i alderen 50–69 år, fulgt til 79 år, på 20–30 prosent som følge av hele Mammografiprogrammet. Avhengig av øynene som ser, så kan reduksjonen sies å være i nærheten av hovedmålet på 30 prosent, sier leder for styringsgruppen, professor Roar Johnsen ved NTNU på forskningsrådets hjemmeside.

Kreftforeningen håper flere vil ta mammografi.

— Dette er strålende nyheter. Vi har nå fått slått fast at mammografiscreening øker overlevelse. Dette har vi ventet på lenge, og det må være gode nyheter for politikerne; her har vi et system som gjør at brystkreft blir oppdaget tidlig hos kvinner, sier Anne Lise Ryel.

Hun mener fører til at mange kvinner får oppdaget en kreft så tidlig at den kan behandles skånsomt og uten bivirkninger eller skader.

Håper flere vil screene seg

— Mange kvinner blir friske av kreft fordi det oppdages tidlig, sier hun.

Ryel håper dokumentasjonen fra Forskningsrådet fører til at flere kvinner benytter seg av mammografiscreening.

— Vi ønsker at det settes i gang et prøveprosjekt blant kvinner ned til 45 år i Oslo. Og vi håper vi kan utvide aldersgruppen til å inkludere dem opp til 75 år, sier Ryel.

Overdiagnostisering

Evalueringen har undersøkt en rekke sider ved mammografiprogrammet og fastslår blant annet at sannsynligheten for å bli overdiagnostisert ved en screening er fem ganger så høy som sannsynligheten for å unngå å dø av brystkreft.

Blant 10 000 kvinner som inviteres til 10 screeningrunder vil rundt 377 få påvist brystkreft eller forstadier til brystkreft ved screeningen. Av disse vil rundt 27 kvinner unngå å dø av brystkreft som følge av tidlig diagnose og behandling, mens rundt 142 kvinner forventes å få påvist sykdom som ikke ville blitt oppdaget i kvinnens levetid uten screening.

-Viktig å vite om tiltak virker

Arvid Hallen, administrerende direktør i Norges forskningsråd, er godt fornøyd med evalueringen og styringsgruppens arbeid.

– Dette er et godt eksempel på en forskningsbasert evaluering. Forskningsrådet rolle har vært å finne de rette forskerne til å gjøre jobben. Det er viktig at skaffer informasjon om at tiltak virker. Og det er gledelig at det man har satset på her i viser seg å ha en positiv gevinst.

Les også

  1. - Så fornøyd at jeg kjøpte musserende til kirurgen

  2. Kronikk: Overdiagnostikk gjør oss sykere

  3. - Tenker lite på døden og nyter livet

  4. Anbefaler at 70-åringer mammografiscreenes