Norge

Politiet innrømmer svikt - fortsatt oppklares kun 1 av 3 voldtektssaker

Assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther frykter at manglende forbedring i politietterforskning kan føre til færre voldtektsanmeldelser.

Ni år etter at voldtektsutvalget kom med krav til bedre etterforskning, blir like få saker løst som tidligere. Politiet innrømmer at det er for dårlig.

  • NTB

– Det har skjedd mye positivt for å bedre politiets arbeid med seksuelle overgrep, men dette arbeidet har ikke gått fort nok, sier Lena Reif, seksjonssjef for etterretning og forebygging i Politidirektoratet til VG.

Voldtektsutvalget foreslo seks punkter for å bedre kvaliteten i etterforskningen. Blant forslagene som er gjennomført er videoopptak av alle avhør, spesialkompetanse på overgrepssaker, en egen voldtektsgruppe i Kripos og åtte nye voldtektsmottak.

  • Er det vits i å anmelde voldtekt? Ekspertenebeskriver måten politi og rettsvesen følger opp voldtekt som en fallitterklæring.

Fortsatt oppklares kun 1 av 3 saker

I 2007 ble 34,9 prosent av de alminnelige voldtektssakene oppklart, mens i 2015 lå andelen på 34,6 prosent, viser tall fra Riksadvokaten.

– Det vi er redde for er at de lave tallene gjør at den som er utsatt for en voldtekt ikke anmelder den. Hvis ikke ofre anmelder er vi satt sjakk matt, sier assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther.

Les mer om

  1. Voldtekt