PST anbefaler generell bevæpning av politiet

PST er sterkt uenige med bevæpningsutvalget som sier nei til våpen på hoften for politiet. – Vi mener fast bevæpning er nødvendig, sier PST-sjefen.

PST mener det regjeringsoppnevnte utvalget som skulle vurdere hvorvidt det er nødvendig at politiet bærer faste våpen, har tatt beslutninger på feil grunnlag.

«PST mener utvalget har lagt upresis og ikke oppdatert informasjon til grunn for sine vurderinger og konklusjoner med hensyn til terrorens betydning for spørsmålet om bevæpning av politiet», heter det fra PST i et høringssvar sendt til Justisdepartementet tirsdag.

Bevæpningsutvalget har konkludert med at dagens ordning med et ordinært ubevæpnet politi som har tilgang på en- og tohåndsvåpen i patruljebilene, såkalt fremskutt lagring, skal videreføres.

Sjef for PST Benedicte Bjørnland, her under PSTs presentasjon av trusselvurdering for 2017. Foto: Berit Roald / NTB scanpix.

PST-sjef Benedicte Bjørnland sier til TV 2 at hun er helt uenig i dette.

– Jo tidligere politiet kan stoppe gjerningspersonen, jo færre liv vil gå tapt. PST mener fast bevæpning er nødvendig for at politiet skal kunne utføre det samfunnsoppdraget det er satt til og som borgerne forventer. Slik PST ser det, er den norske bevæpningsmodellen ikke tilpasset dagens terrortrusselbilde, sier hun.