Norge

Togtrafikken på Østfoldbanen stenges i helgen

Trafikken stenges på Østfoldbanen fra i natt på grunn av arbeider med Follobanen på strekningen Ski – Oslo.

Arbeidene pågår for fullt ved den stengte broen på Nordbyveien i Ski. Når togtrafikken stoppes i helgen, skal det prøvebores mellom sporene ved Ski stasjon. Den beste måten å utføre spunting på skal kartlegges i dette området. Selve spunten skal settes ned i bakken på et senere tidspunkt.
 • Lene Skogstrøm
  Lene Skogstrøm
  Journalist

Natt til lørdag klokken 02 – etter at siste tog har gått – stenges toglinjen på Østfoldbanen for trafikk frem til søndag klokken 14, og passasjerer fraktes med buss.

Planlagte arbeider på Follobanen mellom Ski og Oslo er årsaken. Follobanen er Norges største samferdselsprosjekt og får Nordens lengste jernbanetunnel på 20 km. Den skal være ferdig i desember 2021.

NSB har mer om hvordan togtrafikken rammes i helgen: det settes opp busser fra Brynseng T-banestasjon for passasjerer på strekningen Oslo–Ski.

For dem som skal fra Oslo til Ås og østfoldbyene, settes det opp egne busser på Oslo S.

– Mye av arbeidet må foregå når det er brudd i trafikken, fordi arbeid skjer ved linjen og strømmen må være skrudd av, sier Kathrine Kjelland, kommunikasjonssjef i Follobane-prosjektet i BaneNor.

Hun forteller at det er stor aktivitet i Ski ved nye Nordbyveien bro om dagen. Entreprenøren har satt inn flere arbeidsskift og maskiner. Fremover skal blant annet dekket på broen støpes og brospennet på plass.

I Ski-morenen graves det for å kartlegge grunnen før man skal sette ned spunt i området på et senere tidspunkt. På Nordbyveien bro skal det utføres arbeid med forskaling og armering av brodekket.

I Ski-morenen blir det i vinter og vår noe spunting i området ved Ski sentrum og nord i morenen. Spunting innebærer at lange stålplater vibreres eller slås ned i bakken for å stabilisere grunnen der jernbanesporene skal ligge.

Til sommeren blir det mye spunting i morenen og i området ved Ski stasjon–og spunting medfører mye støy.

Les også:

 • «Eufemia» er klar til å spise seg vei mot Oslo

Lange køer inn til sentrum

–Vi informerer befolkningen i Ski fortløpende om disse arbeidene og vil sørge for at spesielt berørte naboer ivaretas, sier Kjelland.

Byggingen av Follo-banen gir ikke bare støy, men også lange køer i Ski. Tålmodigheten til folk settes på prøve fordi stengningen av broen på Nordbyveien like ved Ski stasjon gjør at det bare er en innfartsvei til Ski sentrum. Den nye broen åpnes ikke før til våren.

Togpendlerne merker også arbeidene godt: Ved pendlerparkeringsplassene på øst- og vestsiden av sporene ved stasjonen jobbes det også med ulike grunnarbeider i forbindelse med byggingen av de nye sporene og plattformene på nye Ski stasjon.

Antall parkeringsplasser på begge sider vil være kraftig redusert i anleggsperioden frem mot 2020.

Ved Endsjø gård ved Ski arbeides det med å ta vekk brofundamentet på Endsjø bro. I området ved tunnelmunningen skal det gjøres en prøveboring for å kartlegge grunnforholdene før man skal sette ned spunt i området på et senere tidspunkt.

Også folk som bor i berørte områder rundt Oslo S vil merke arbeidene i helgen. Arbeidsområdet strekker seg fra jernbaneområdet like nord for Bispegata bro til Loenga.

På natt vil det bli utført jernbaneteknisk arbeid med skinner og kontaktledningsanlegg som medfører lite støy.

På dagtid blir det i tillegg utført grunnarbeid som mikropeling, kalk- sementstabilisering og graving. Ifølge BaneNORs nettside er arbeidet planlagt slik at det vil påvirke naboer i minst mulig grad, og slik at nattesøvnen ikke forstyrres.

Togstrekningen vil i tillegg bli stengt to helger til før påske, 4–5. mars og 1.–2. april.

Les mer om

 1. Ski
 2. Oslo
 3. Tog
 4. Vy
 5. Bane NOR