Norge

Forsvarer: Tiltalte visste ikke at IS var ulovlig

Forsvarerne ber om frifinnelse for de tre tiltalte i IS-rettssaken. For den ene som har innrømmet troskapsed til Den islamske staten (IS), sa forsvareren at 30-åringen ikke visste at det var ulovlig.

Bevismateriale fremlagt av politiet under rettssaken i Oslo tingrett. Den tiltalte 30-åringen (f.v.), en syrer som siden ble drept, en nordmann som ble drept i Syria og Bastian Vasquez fra Skien som har en lederrolle i IS.
  • Olga Stokke
    Olga Stokke
    Journalist

Onsdag var det forsvarernes tur til å holde sine prosdyrer i terror-rettssaken i Oslo tingrett. Tirsdag ba aktoratet om straffer tett opp mot strafferammen på seks år for to av de IS-tiltalte.

Den er den første rettssaken i Norge mot personer som er tiltalt for å ha støttet Den islamske staten (IS).

Et brødrepar på 25 og 28 år fra Bærum og en 30-åring bosatt i Oslo er tiltalt etter straffelovens paragraf 147d, for å ha kjempet med våpen og støttet Den islamske staten (IS) (se fakta).

De to eldste er tiltalt for å ha kjempet for IS med våpen. Den yngste er tiltalt for å ha støttet terrororganisasjonen med militært materiell, og for brudd på våpenloven.

Påstand om fem års fengsel

Aktor har bedt om fengsel i fem år for 30-åringen, fem år og tre måneder for 28-åringen. 25-åringen som ikke har vært i Syria, fikk påstand om ett år og tre måneders fengsel for å ha forsøkt å sende en pakke til Syria, og for brudd på våpenloven

De tre har erklært seg ikke skyldig etter tiltalen. De mener at de har drevet veldedighet, hjulpet det syriske folk i kampen mot Assad-regimet.

Ber om frifinnelse

I sin prosedyre onsdag gjentok forsvarerne at de tre er uskyldige. De ba om at de tiltalte må frifinnes på alle punkter.

30-åringen har erkjent at han avla troskapsed til IS, men at han bidro humanitært. Hans forsvarer, advokat Fredrik Schøne Brodwall, påpekte at hans klient reiste til Syria i 2012, drev humanitært arbeid, ble med i IS hvor han fortsatte med humanitært arbeid og var i Syria da terrorparagrafen 147 d ble innført.

— Han var i et forhold som det var tilnærmet umulig å komme ut av, sa Brodwall.

Han påpekte at 30-åringen i retten ikke har kunnet eller villet forklare seg fritt fordi rettssaken har gått for åpne dører. Han viste til at retten har hørt at tiltalte leverte inn passet sitt, og dro så til Tyrkia, men han har ikke ønsket å uttale seg detaljert om utreisen.

Nødrettsbetraktninger

— Dere må ha i bakhodet noen nødrettsbetraktninger. Hvis han ikke hadde reell tillatelse til å komme til Norge, er det derfor han unnlater å si det?

Utover dette vil ikke Brodwall si noe mer om omstendighetene rundt 30-åringens utreise fra Syria.

I prosedyren sa Brodwall at det sentrale i denne saken er rettsvillfarelse, om tiltalte visste at det han gjorde var ulovlig eller ikke.

— Han befinner seg i Syria, med fremmedkrigere og hjelpearbeidere, med den klare oppfatning at dette er lovlig.

Brodwall viste til at den nye lovbetemmelsen ble innført da hans klient var i Syria, at han var i et krigsrammet land hvor det ikke var lett å orientere seg om lovendringer hjemme i Norge. Han påpekte videre:

— Tenk etter, sa Brodwall til dommerne, kjente dere til paragraf 147d i 2013? Det er det dette handler om.

Kontakt med IS-venner beviser ikke medlemskap

Aktoratet mener at begge de to hovedtiltalte var medlemmer av IS, og at de "sto last og brast" med terrororganisasjonen også etter at de kom tilbake til Norge i januar 2014.

Brodwall mener at det ikke finnes noe bevis på kontakt med IS etter returen til Norge, at 30-åringen hadde kontakt med venner i Syria er ikke noe bevis på det.

Også advokat Svein Holden, forsvarer for 28-åringen, viste til at det ikke er unaturlig at nordmenn i Syria hadde kontakt med hverandre, selv om de tilhørte forskjellige opprørsgrupper. De hadde felles grunn for å dra til Syria, nemlig kampen mot Assad-regimet.

28-åringen har hele tiden benektet at han var i IS, men sagt at han var med i en annen gruppe, Ahrar al-Sham.

— Det er umulig å bevise at min klient var i IS, sa Holden.

Ulovlig å sende klær til en bror?

Forsvarerne påpekte dessuten at det ble tatt initiativ til å stoppe forsendelse av pakken som var tiltenkt brødrenes bror i Syria, da broren døde i april 2014.

Forsvarer for 25-åringen, Kjell T. Dahl, argumenterte for at man ikke kan straffes for å sende klær til en bror. Selv om 25-åringen hadde engasjert en tredjeperson til å sende pakken fordi han antok at PST ville reagere på at han, bror til en som hadde vært talsmann i Profetens Ummah, ville sende en pakke til Syria.

— Det blir ikke forbudt å sende klær til Syria, selv om man tror det er ulovlig. Det som er forbudt, er å sende en pakke til IS, sa Dahl.

Forsvarerne ba også om frifinnelse for brudd på våpenloven fordi 25-åringen hadde aktvedig grunn til å oppbevare en avsaget hagle en kort tid. Han hadde funnet et sikkert sted, onkelens våpenskap, for den avsagde haglen som dukket opp etter brorens død.

Avskrekkende straffenivå

Forsvarerne reagerte også på at aktoratet i sin påstand har lagt seg på en streng straffeutmåling.

Aktor, statsadvokat Frederik Ranke, sa tirsdag i sin prosedyre at straffenivået bør bli høyt fordi Norge ikke skal være noen frihavn for terrorister, og for å skremme andre fra å reise til Syria, blant annet fordi det er farlig. Brødrenes bror, Egzon Avdyli, døde i kamp i april 2014. En måned senere ble også svogeren til 30-åringen drept i kamp.

— Tiltalte er blant pionerene i ISILs kamp for å vokse seg til det Frankenstein-monsteret organisasjonsom er blitt i dag, sa aktor Frederik Ranke om de to hovedtiltalte.

Påtalemyndigheten mener at de to eldste ikke har brutt med IS. Aktor Ranke sa i sin prosedyre at det er skjerpende.

— Det er i denne saken snakk om to personer som har vært i væpnet tjeneste for den verste terrororganisasjonen verden har sett, en terrororganisasjon som er ekstrem selv for Al Qaida.

Nå trekker retten seg tilbake for å skrive dommen. Ifølge dommeren vil den foreligge i mai.

Les også

  1. Tre menn tiltalt for å bistå IS: Veldedighet eller terror?

  2. Aktoratet ber om fengsel i fem år for to IS-tiltalte

  3. Dette er terrororganisasjonen IS