Norge

Behring Breiviks advokat: Setningen som viser hvor langt partene står fra hverandre

Advokat Øystein Storrvik mener én setning oppsummerer den store avstanden mellom partene i saken om soningsforholdene til Anders Behring Breivik.

  • Andreas Bakke Foss
    Andreas Bakke Foss
    Journalist

I halvannen dag har regjeringsadvokat Fredrik Sejersted dunket igjennom argumenter staten mener viser at soningsforholdene til terroristen er «utpreget humane», langt unna menneskerettighetsbrudd og ikke kan defineres som isolasjon.

Onsdag ettermiddag var det advokat Øystein Storrviks tur. Han fører saken for Behring Breivik.

Og den erfarne advokaten gjorde med en gang klart for retten hvor langt unna hverandre partene står i forståelsen av spørsmålet om isolasjon og soningsforhold.

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted (t.h.) i samtale med Øystein Storrvik, som fører saken for Behring Breivik. Foto: Lise Åserud, / NTB scanpix

– Det er én setning i innledningsforedraget fra Regjeringsadvokaten som sier veldig mye om hvor langt man står fra hverandre. Han sa at Breivik har «usedvanlig god fysisk og psykisk helse», sa Storrvik og henvendte seg til retten.

Storrvik advarte mot Behring Breiviks utsagn

Storrvik mener dette har vært lagt til grunn for tiltakene som er iverksatt rundt Behring Breivik i Kriminalomsorgen.

Men han er svært uenige med staten om terroristens egenrapportering er egnet til å regulere hans soningshverdag.

Mens Regjeringsadvokaten brukte store deler av onsdagen til å få frem hvor glad, blid og fornøyd Behring Breivik er i fengselet (se lenger ned i saken), advarte Storrvik mot å stole på massedrapsmannens utsagn om hvordan han har det.

Han mener det vel så mye kan villede Kriminalomsorgen inn i tiltak som ikke ivaretar 37-åringens reelle behov.

Anders Behring Breivik (37) og advokat Øystein Storrvik i rettsalen i Skien fengsel. Terroristen er omringet av fire fengselsbetjenter og en politibetjent mens han sitter i retten. Foto: Lise Åserud, / NTB scanpix

– Psykisk helse veldig viktig

I sitt innledningsforedrag sa Storrvik at det, sett i lys av Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 3, er veldig viktig hvordan et menneske behandles og hvorvidt man er ved god psykisk helse eller ikke.

– Det er også veldig viktig hvorvidt behandlingen man får virker inn på den psykiske helsen, sa Storrvik.

Det var bruddet på artikkel tre i menneskerettighetene staten ble dømt for i første runde.

Til angrep på uenighet innad i staten

Deretter gikk Storrvik til angrep på det han mener er et problem for saken og staten:

Regjeringsadvokaten bruker ord som «god psykisk helse» om Behring Breivik, mens påtalemyndigheten for noen år siden påsto at den samme mannen var utilregnelig i straffesaken.

– Det er to helt motstridende utsagn fra to veldig mektige armer i statsapparatet, sa Storrvik.

Han mener dette «paradokset» og de lange spennene gjør saken vanskelig.

– Man må se bak rapportene som kan virke positive og tilforlatelige når man leser fra dagjournalene, sa Storrvik, og viste til journalene som beskriver samtaler mellom Behring Breivik og ansatte i fengselet.

Ankesaken om Behring Breiviks soningsforhold i Borgarting lagmannsrett går i gymsalen i Telemark fengsel i Skien. Foto: Lise Åserud, / NTB scanpix

Vil utdype statens interne uenighet i prosedyren

– Alle saker har sitt vippepunkt. Her er faktum til de grader klarlagt fordi han lever i en verden hvor alt blir registrert. Så man kan ikke være uenig i hva som har skjedd og ikke skjedd, sier Storrvik.

– Men man kan være veldig uenige om de tingene som jeg påpekte. Og det er der saken vipper, mener jeg, sier advokaten til Aftenposten.

Han ønsket ikke å utdype hvorfor han trakk frem uenigheten mellom Regjeringsadvokaten og Riksadvokaten om Behring Breiviks mentale helse.

– Jeg kommer til å utdype det i prosedyren, sier Storrvik.

– Ikke uenig med Riksadvokaten

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted fører saken for staten. Foto: Jan Tomas Espedal

Regjeringsadvokaten svarer slik på om han er enig i at det er et problem for saken og for staten at Riksadvokaten og han er så uenig om den fysiske og psykiske helsen til Storrviks klient.

– Nei, jeg mener vi ikke er så uenige. Jeg er ikke uenig i noe av det Riksadvokaten sa. Det jeg la vekt på i mitt innlegg var ikke at hans (Behring Breivik Red.anm.) psykiske helse generelt var så ... det var ikke den jeg uttalte meg om, sier Sejersted til Aftenposten.

– Det jeg la vekt på var at han i forhold til å ha sittet 5,5 år på soning under strengt regime er i overraskende god fysisk og mental tilstand, sier regjeringsadvokaten.

Godt humør». «Smiler og ler».

Og det var akkurat det Regjeringsadvokat Sejersted hadde gjort tidligere på dagen.

«Godt humør». «Munter». «Smiler og ler». «Interessert». «Flirte og lo».

Beskrivelsene gikk igjen da regjeringsadvokat Fredrik Sejersted tidligere onsdag forsøkte å tegne et bilde av terroristen Anders Behring Breiviks faktiske soningsforhold i lagmannsretten onsdag.

Sitatene er hentet fra flere titalls fengselsrapportene etter daglige samtaler terroristen har hatt med ansatte i fengselet i Skien.

Sejersted sier til Aftenposten at han ønsket å vise noen korte utsnitt fra dagliglivet i fengselet slik det arter seg for Behring Breivik.

Lagdommer Øystein Hermansen (midten) er rettens leder. Her sammen med lagmann Kjersti Buun Nygaard og lagdommer Jørgen Brunsvig i ankesaken i Skien fengsel. Foto: Lise Åserud, / NTB scanpix

– I tingrettens dom kan man få inntrykk av at kontakten med de ansatte i fengselet kun er en kald profesjonell kontakt. Realiteten som fremgår veldig tydelig av dokumentene i saken, og som er sannheten, er at denne kontakten er av mellommenneskelig karakter, sier Sejersted.

– De snakker om TV-programmer, været, ting de er opptatt av og de spiller spill, sier regjeringsadvokaten.

  • Les intervjuet vi gjorde med Sejersted da han fikk jobben som regjeringsadvokat: Han ble forelsket i sin egen klient

Storrvik: Jeg ser veldig annerledes på sitatene

– Slik du ser det, har det noen relevans for saken om menneskerettighetsbrudd, Storrvik?

– Det blir opp til retten å vurdere. Jeg ser at det blir gjengitt og kjenner innholdet av det fra før. Jeg har ikke noen kommentar utover det.

– Den personen staten prøver å tegne et bilde av gjennom disse utdragene, som munter og blid, er det noe du kjenner igjen?

– Jeg ser veldig annerledes på hans egne utsagn enn det de gjør, sier Storrvik til Aftenposten.

– Hans ideologiske prosjekt går etter planen

Anders Behring Breivik jobber fortsatt for «prosjektet» som ideolog og forfatter, mener regjeringsadvokat Fredrik Sejersted.

– Det er ikke noen grunnleggende endringer i hans ideologiske prosjekt. Han jobber fortsatt for «prosjektet» som ideolog og forfatter, sa regjeringsadvokaten i retten onsdag.

Samtidig som terroristen ristet på hodet og noterte, fortsatte Regjeringsadvokaten å tegne et bilde av Behring Breivik som den samme mannen nå som drepte 77 mennesker 22. juli 2011.

For å forklare bakgrunnen for risikovurderingene Kriminalomsorgen gjør rundt soningen til terroristen i fengselet, dro han frem terroristens ideologi og «prosjekt».

Sejersted mener Behring Breivik fortsatt har høyreekstreme ideologiske meninger som er knyttet opp mot voldsbruk. Hans ideologi har gått fra «hjemmesnekret» til nasjonalsosialisme, mener Sejersted.

– Hans ideologiske prosjekt går etter planen slik det er beskrevet i manifestet, sa Sejersted i retten og leste opp fra brev Behring Breivik har sendt ut av fengselet.

Under store deler av innledningsforedraget onsdag formiddag satt Behring Breivik, som er omgitt av tre fengselsvakter i salen, tilbakelent og fulgte med på Sejersted.

Les mer om

  1. Behring Breiviks søksmål mot staten
  2. Anders Behring Breivik
  3. Kriminalomsorgen