Norge

Psykologspesialist fikk politiet til å se på Kristin-saken på nytt

Nye DNA-analyser av gamle bevis gjorde at politiet kunne pågripe den 38 år gamle mannen som i 2002 ble frifunnet for drapet på Kristin Juel Johannessen.

 • Frode Sætran

En 38 år gammel mann ble onsdag kveld pågrepet for drapet på 12 år gamle Kristin Juel Johannessen i 1999. Denne mannen er den samme som ble dømt og senere frikjent for drapet. Det bekreftet politiet i Larvik på en pressekonferanse torsdag.

– Det ble gjennomført en omfattende etterforskning i tiden etter drapet, men den skyldige ble aldri straffet. I løpet av det siste året har vi på lokalt nivå gått gjennom saken på nytt. Det førte til at vi klokken 18.55 onsdag gikk til pågripelse av en 38 år gammel mann fra Larvik, sa politimester i Vestfold politidistrikt, Christine Fossen.

Mannen er siktet for forsettlig drap på Kristin Juel Johannessen. Han hevder fremdeles sin uskyld og sitter nå i avhør. Han fremstilles for varetektsfengsling fredag klokken 12.

Har du glemt detaljene i Kristin-saken? Ikke fortvil. Her er syv ting du må vite om saken.

Psykologspesialist gikk gjennom saken

Politiet opplyste på pressekonferansen at det var en psykologspesialist ansatt i politidistriktet som først ønsket å se på saken på nytt. Det skal ha vært i fjor sommer.

– Han ble nysgjerrig og fikk grønt lys av visepolitimesteren til å se på saken på nytt. På bakgrunn av denne gjennomgangen ble det i februar satt ned et team til å gjennomgå hele saken på nytt med friske øyne, sa Fossen.

– Hva fant denne psykologspesialisten som gjorde at dere ville se på saken på nytt?

– Han gikk gjennom saken og så på den med nye øyne. Deretter var han inne og diskuterte saken, og på bakgrunn av det valgte vi å gå en runde til. Så er det slik atsaken aldri har vært helt lagt bort av politiet i Larvik, sa Fossen.

Politiet opplyser at de har satt av ressurser på lokalt nivå siden i vår. Gruppen har kompetanse innen taktisk og teknisk etterforskning, analyse og påtaleavgjørelse.

Poltiiet har også fått rådgivning fra den nevnte psykologspesialisten, Kripos og Statsadvokatembetet.

Nye DNA-analyser av gamle bevis

Politet har gjennomgått alle taktiske og tekniske bevis på nytt. Bevisene er lagt inn i analyseverktøy som er nye siden saken sist ble gjennomgått.

– Det er DNA-analyser som knytter den siktede til drapet. Nye, bedre og mer avanserte verktøy gjorde det mulig å hente ut en full DNA-profil.

Undersøkelsene er gjennomført ved Folkehelsesinstituttet. Politiet fikk svar på prøvene for svært kort tid siden og gikk da til pågripelse av 38-åringen.

– Vår helt klare oppfatning er at vi har nye DNA-bevis i saken. Vi kommer ikke til å kommentere hva slags bevis dette er, men det er fullverdig DNA-profil, sa konstituert visepolitimester Kjell Johan Abrahamsen.

Det mest sentrale beviset da mannen først ble dømt i 2001, var et hårstrå som ble funnet på jentas genser. Nye analyser av hårstrået viste imidlertid at det ikke stammet fra mannen, men fra en ukjent kvinne. Statsadvokaten trakk derfor saken og mannen ble frikjent.

På direkte spørsmål fra Aftenposten om det er snakk om nye bevis svarer politimester Christine Fossen:

– Jeg ønsker ikke å kommentere det. Det er materiale vi har i beslaget fra før av.

– Men var ikke det ene hårstrået det eneste DNA-beviset dere hadde i forrige runde av saken?

– Det vil jeg ikke kommentere, sier Fossen.

– Men hvis det er snakk om et annet DNA-materiale: I den første dommen slo retten fast at det ikke ble funnet tegn til seksuelle overgrep. Har dere funnet tegn nå på at det ble begått seksuelle overgrep?

– Det vil jeg ikke kommentere, svarer Fossen.

Leder for etterforskningsenheten ved Larvik politistasjon, Knut Vidar Vittersø, sier at en av teoriene sist var at det dreide seg om forsøk på et overgrep som ikke ble noe av.

— Har dere mer biologisk materiale fra fornærmede som er undersøkt på nytt?

— Ja, svarer Vittersø, men vil ikke utdype ytterligere hva politiet nå sitter på av bevis.

Søker om gjenopptakelse

38-åringen ble domfelt i tingretten i 2001. Han ble senere frifunnet uten ankeforhandling etter at statsadvokaten trakk tiltalen. Den frifinnelsen er rettskraftig.

Politiet vil nå be Riksadvokaten om å sende inn begjæring til Gjenopptakelseskommisjonen for å få saken offisielt gjenopptatt.

– Kravene for å gjenoppta saken er at det er nye opplysninger eller nye bevis som kan føre til domfellelse, sa Abrahamsen.

Politiet trenger ikke å vente på at saken blir gjenopptatt før de iverksetter ytterligere etterforskning. De opplyser at etterforskningen vil pågå for fullt gjennom hele sommeren.

– Teknisk sett har saken vært henlagt, men politiet i Larvik har aldri lagt vekk saken. Vi kunne ikke slå oss til ro, sa stasjonssjef Tor Eriksen.

– Nå håper vi at denne pågripelsen og den videre etterforskningen vil gi oss svar på hva som skjedde da Kristin Juel Johannessen ble drept.

Kristins familie ble varslet om pågripelsen onsdag kveld. Det ble også Riksadvokaten og politidirektøren.

Nesten 16 år gammel sak

Flere journalister på pressekonferansen stilte spørsmål ved at det har tatt politiet nesten 16 år å finne det de anser som fellende bevis i drapssaken.

Den samme mannen som nå er siktet, ble dømt i 2001, men statsadvokaten trakk senere tiltalen på grunn av nye DNA-prøver.

– Det ble skapt tvil om hårbeviset og man vurderte fra høyeste hold at bevisrekken falt. Det hører med til historien at det også var en lang rekke indirekte bevis som knyttet domfelte til saken, sa Abrahamsen.

– Det vi snakker om nå er helt nye bevis. Vi kommer ikke til å kommentere dette nærmere, men det blir helt feil å sette dette i sammenheng med frifinnelsen.

Men politimesteren var mindre bastant.

– Det er nye metodikk på allerede eksisterende bevis. Det er nye måter å hente ut denne DNA-profilen på som er blitt benyttet her. Nye metoder som gir oss nye svar. Det er ikke nye funn, det er materiale vi allerede har, sa Fossen.

En 16 år gammel drapsgåte kan være løst. Men flere drap er fremdeles uløste. Her kan du lese mer om dem.

Relevante artikler

 1. NORGE
  Publisert:

  Dømt til 13 års fengsel for drapet på Kristin Juel Johannessen

 2. NORGE
  Publisert:

  Nekter straffskyld for 17 år gammelt drap – nå starter rettssaken

 3. NORGE
  Publisert:

  Aktor: - Det var tiltalte som kvalte Kristin i 1999

 4. NORGE
  Publisert:

  Tiltalte i Kristin-saken nekter straffskyld

 5. NORGE
  Publisert:

  DNA-ekspert i Kristin-saken: Helt umulig at DNA skal ha blitt smittet i politiets beslag

 6. NORGE
  Publisert:

  Den tiltalte 40-åringen funnet skyldig i drapet på Kristin Juel Johannessen