Norge

Slår alarm om Sivilforsvaret: Dårlig utstyr, umotivert mannskap og for lite penger

Knusende dom i fersk rapport, som tar til orde for å heve dagslønnen fra dagens 167 kroner for å bedre mannskapenes motivasjon.

Sivilforsvarsadjutantene Mona Enge, Annett Tømmerstøl og Hanne Melby viser frem minst 30 år gamle brannslanger på basen på Grorud i Oslo. Enge håper rapporten fører til bedre materiell og mer penger, blant annet for å rette på den «svært symbolske» summen de tjenestepliktige får for å utøve livsviktige samfunnsoppdrag.
 • Geir Barstein

Sivilforsvaret skal beskytte befolkningen og bistå nødetatene ved store hendelser og kriser.

Behovet er ventet å øke de neste årene, i takt med mer ekstremvær som følge av klimaendringer, store migrasjonsstrømmer og faren for større terrorangrep eller pandemier.

 • Les også: Sivilforsvaret ble satt inn da svineinfluensaen kom til Norge

Nå slaktes dagens sivilforsvarssituasjon i en fersk rapport som offentliggjøres i dag. Utredningen er utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, og slår blant annet fast:

 • Utstyret er preget av høy alder, stor slitasje og betydelige mangler.
 • Mannskapene øver for lite til å kunne vedlikeholde grunnleggende ferdigheter. Både ansatte og tjenestepliktige etterlyser en kompetanseheving.
 • En stor andel av mannskapene er ikke motiverte, og godtgjørelsen de får er ikke tilfredsstillende og oppleves som urettferdig.
 • Mulighetene for bruk av nødnettet må styrkes.
 • IKT-løsningene er svært mangelfulle og lite effektive.
 • Rekrutteringen er utfordrende og det er mangel på befal.
Sivilforsvarsadjutant Mona Enge viser frem utstyr på Grorud i Oslo.

Anundsen: - Holdningen til Sivilforsvaret er dramatisk feil

Til tross for den nedslående rapporten er justisminister Anders Anundsen klar på at Sivilforsvaret er viktig for den norske beredskapen.

Han mener holdninger som at Sivilforsvaret er avleggs og gammeldags, er «dramatisk feil.»

– De har en fremtrende rolle under store hendelser. De er en viktig støttefunksjon til nødetatene. Derfor er det viktig for Regjeringen at Sivilforsvaret er så moderne som mulig, sa han da rapporten ble lagt frem i Justisdepartementets lokaler på Nydalen torsdag formiddag.

– Etterslepet i Sivilforsvaret er noe som over tid har bygget seg opp, og det etterslepet er blitt mindre under min tid, sier han til Aftenposten.

Håper på mer penger

At det er stort etterslep, tviler ikke sivilforsvarsadjutant Mona Enge ved Sivilforsvarets base på Grorud i Oslo på.

– Jeg vet ikke hvor gamle de brannslangene der er, sier hun.

– Men de har vært her lengre enn meg, tilføyer Enge - en veteran med 28 år i Sivilforsvaret bak seg.

Noe har blitt bedre de siste åra, forteller hun. Mannskapene har blant annet fått nye uniformer som erstattet «de gamle, grå og triste» draktene.

Men fortsatt gjenstår mye, som hun håper den omfattende utredingen kan rette på.

– Jeg håper vi får bedre økonomi og materiell en det vi har i dag, og ikke minst bedre kompensasjon til de tjenestepliktige. Summen de får nå er veldig symbolsk, sier Enge.

– Økonomisk belastning

Alle kvinner og menn mellom 18 og 55 år kan pålegges tjeneste i Sivilforsvaret, og på kort varsel tas ut av sin ordinære jobb for å rykke på alt fra leteaksjoner og flommer til store ulykker og radioaktive utslipp.

For dette får de 167 kroner og 30 øre dagen. Dette er for dårlig, konkluderer rapporten, og understreker at den obligatoriske tjenesten dermed blir «en betydelig økonomisk belastning for den enkelte».

– Nivået på godtgjørelser må heves, og ordningen må oppleves som mer rettferdig blant de tjenestepliktige, heter det.

Den lave godtgjørelsen, blant annet i kombinasjon med lite opplæring, bidrar til å svekke motivasjonen hos mange tjenestepliktige. I dag er grunnopplæringen bare 24 timer.

– Både grunnopplæringen og øvelsesmengden bør styrkes, slår rapporten fast.

Sivilforsvaret ble kalt inn da et helikopter styrtet på Turøy ved Bergen i april i år.

– Ikke bærekraftig

Rapporten slår et kraftig varsko om økonomien.

«Dagens budsjettsituasjon er ikke bærekraftig, og vil uendret medføre at Sivilforsvarets operative kapasiteter vanskelig kan opprettholdes», er konklusjonen.

Til tross for en omfattende omstilling i perioden 2007 til 2015, hvor fem leirer ble lagt ned, tre skoler slått sammen til én og antallet tjenestepliktige redusert fra 10.000 til 8000, har den økonomiske situasjonen blitt forverret.

Sivilforsvarsstudien i 2007 la til grunn et driftsbudsjett på 260 millioner omregnet til 2016-penger. Men i år er den bare på 225 millioner.

«Årsakene til denne situasjonen er blant annet pris og kostnadsvekst som ikke er blitt kompensert (...) Antall innsatser har også økt de siste åra, og forverret budsjettsituasjonen ved at midler som kunne gått til å styrke infrastruktur og materiell har blitt brukt til å dekke fortløpende kostnader».

8000 tjenestepliktige står i dag klare til å rykke ut på kort varsel. Dagens lave kompensasjon gjør at mange lider betydelige økonomiske tap, ifølge rapporten.

Vil ha stående beredskap

Konseptutredningsrapporten vurderer fire løsninger for fremtiden og anbefaler vesentlige endringer, «basert på Forsvarets modell med førstegangstjeneste».

«Vinneren», kalt Konsept 2, inkluderer blant annet en ny og lang utdanning etterfulgt av stående beredskap med kasernebaserte mannskaper som står klare til umiddelbar utrykning.

– Dette gjør at Sivilforsvaret vil kunne løse flere og mer krevende oppgaver, ifølge rapporten.

Sivilforsvarsinspektør Tom Labråten ved basen på Grorud mener det er den beste veien å gå.

– Jeg tror det kan fungere bra, sier Labråten, som ikke hadde fått lest rapporten da Aftenposten snakket med ham i går.

Sivilforsvarssjefen ikke overrasket

Jon Birger Berntsen, som er sjef for Sivilforsvaret, forteller til Aftenposten at han ikke ble noe overrasket da han ble presentert funnene i rapporten.

Samtidig uttrykker han forståelse for at også de andre beredskapsetatene må få sin del av
pengesekken, og han vil heller ikke legge skylda på de politiske bevilgningene.

– Men er det slik at dere med det er mulig for dere med de midlene dere får i dag å få de øvelsene dere mener er nødvendig og at dere kan få tatt igjen etterslepet på utstyrsfronten?

– Nei, det er det ikke, sier han.

Ap skal lese rapporten

Aftenpostens har spurt Arbeiderspartiet om deres reaksjon på rapporten.

Denne foreløpige kommentaren gir Hadia Tajik i en epost:

«Sivilforsvaret er viktig for vår totale beredskap, inkludert flom, naturkatastrofer og håndtering av terrorangrep. Derfor er en slik rapport som kritisk gjennomgår Sivilforsvarets forutsetninger og behov svært nødvendig. Vi vil lese rapporten nøye, og komme tilbake med vurderinger av hvilke endringer som må til for at Sivilforsvaret skal være mest mulig relevant for vår tid.»

Les mer om

 1. Sivilforsvaret
 2. Ekstremvær
 3. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 4. Justis- og beredskapsdepartementet
 5. Leteaksjoner
 6. Beredskap