Norge

Alternativt varmt

  • Line C. Nilssen

Hei!

Jeg holder magasinet og synes det er et bra blad.

Som mange andre, arvet vi hytte og ønsker å gjøre endringer og «må» velge oppvarmingskilde(r).

Har satt opp en pipe og fyrer med JUTUL 201 (trolig første vedovn med etterbrenner fra ca 1980). Er den "for gammel»?

Så er det strøm og en gassovn når vi kommer fram til hytta en fredagskveld vinterstid. Velger ikke å ha noen bakgrunnsvarme. Hytta er etterisolert 15 i vegg og 15-20 i gulv, det blir ca 30 i taket. Hytta er fra 1934 og står på granittsteiner murt med datidens sement (bør vel byttes? Jordfuktig standard?)

Så har jeg erfaring med Wirsbo gulvvarme i 20 år hjemme. Vi bør nok gjøre noe med gulvene og da er det fristende å legge vannbåren gulvvarme. Det kommer nå også varmt og kaldt vann inn i hytta idet det er åpnet for kloakk til kommunalt nett.

Både varmtvannet og gulvarmevannet må fyres opp, men med hva?

Dette er kystnært, Eidangerfjorden i Telemark. Det er et jorde rett ved med annen grunneier. Jordvarme?

Så har det jo kommet forbedringer på luft/vann varmepumper. Det finnes vel et par leverandører. Mitt inntrykk er at alle er «best i test» — i Norge eller i Sverige som ligger 10 år foran oss.

Har snakket med Enova, men har foreløpig ikke funnet noen som jeg føler virkelig KAN dette. Vi bruker hytta mye. Det vil si, det går sjelden mere enn 14 dager uten at den besøkes en helg eller en uke. Kun 25 minutter hjem.

Med hilsen, Ove Grant Gundersen

Hei Ove!

Når det gjelder strøm og elektrisk oppvarming vil jeg hevde at fortsatt vil strøm være det rimeligste og «beste» alternativet i mange år fremover. Dette fordi strømprisene er fortsatt svært lave sammenlignet med andre land. Den er også den mest miljøvennlige kilden til oppvarming. Men dette betyr ikke at vi skal fortsette å sløse eller bruke mer enn vi strengt tatt trenger.

Som første tilbakemelding til deg vil jeg anbefale deg å sette på litt varme i hytta di som kan stå på selv når du ikke er der. Dette for at det skal ta kortere tid å varme opp til komfortemperatur når du kommer på hytta.

Dette mener jeg er bedre og mer økonomisk bruk av energien du behøver. Dessuten vil du her få en effektiv frostsikring når og hvis du legger inn vann. (Du finner test av relevante produkter på

Les også

Slik gjør du hytta varm <br/>- før du kommer

)

Kvaliteten på vedovnen din skal jeg ikke kommentere, men den kan du helt sikkert beholde om du bruker den som en kosevarmekilde på de mest kalde og ufyselige kveldene.

Hvis du virkelig skal legge inn vannbåren gulvvarme så vil jeg anbefale at du vurderer luft til vann varmepumpe med en 300 liters varmtvannsbereder tilknyttet. Med dette får du en rimelig oppvarming av vannet som du bruker til varme og i berederen har du også elektrisk tilkobling for varmt tappevann. Skulle det være ønskelig med tilleggsvarme kan man tiknytte elkjel, gasskjel og selvfølgelig jordvarme.

Jordvarmepumpe er nok det mest energieffektive tiltaket i dag, men det er også det desidert dyreste. Dette betyr at når man regner livsløpskostnader finner en fort ut at kostnadene overstiger nytteverdien.

Det samme gjelder nok for sjøvannspumper også.

Luft til vann varmepumpe sammen med en passe stor varmtvannsbereder og en liten elkjel vil nok både økonomisk og miljømessig være det beste alternativet.

Skulle du derimot velge bort vannbåren varme, så vil nok en luft til luft varmepumpe være det beste tiltaket. Rimelig å installere, kost/nytte effekten er stor og nedbetalingstiden er svært kort.

Her får du mye igjen for å fyre med ved også når du ønsker det. Luftsirkulasjonen sørger for at også vedovnen bidrar som oftest mye bedre enn ellers.

De forskjellige løsningene skissert over kan også styres via nett eller mobiltelefon for å ha god kontroll på kostnader og varmebehov.

Med hilsen, Ole Dischler Enger

Les også

Miljøriktig og billig varme