Norge

Kirkeforlik i havn

Det er enighet på Stortinget om et bredt forlik om forholdet mellom stat og kirke.

Kirken får mer frihet, men blir ikke løsrevet fra staten.
  • Kjetil Kjetil Olsen

Enigheten kom etter at Senterpartiets landsstyre hadde gitt partiets stortingsgruppe ryggdekning for å fortsette forhandlingen om et stat-kirke-kompromiss. Sp har ønsket å videreføre dagens statskirkeordning og har hatt et solid landsmøtevedtak bak seg på det. Men mot slutten av forhandlingene i Stortinget innså partiet at slaget var tapt, og at det gikk mot et kompromiss blant partiene på Stortinget. Alle partiene på Stortinget står bak forliket, som blant annet innebærer at Den norske kirke får utnevne biskoper selv. Partiene er enige om at det skal settes i gang en prosess hvor målet er at utnevning av biskoper og proster overføres fra kirkelig statsråd til et kirkelig organ som kirkemøte eller bispedømmeråd. Partiene er videre enige om at det skal gjennomføres en demokratireform i Den norske kirke i samarbeid med Kirken selv. En slik reform skal gi Kirkens organer en sterkere demokratisk legitimitet og forankring hos kirkemedlemmene. Reformen skal gjennomføres med utgangspunkt i Bakkevigutvalgets innstilling. Kirken oppnår likevel ikke full frihet fra staten, som fortsatt skal bestemme i visse saker.