Norge

FNs torturkomité<br/> kritiserer Norge

I 2005 ble den tidligere offiseren Nadeem Dar tvangssendt til Pakistan. Nå får norske myndigheter kritikk av FNs torturkomité.

 • Forf>
 • <forf>per Kristian Aale <

For første gang i historien får norske myndigheter kritikk av FNs torturkomité i en individuell sak.— Jeg er svært glad. Endelig blir jeg trodd, og jeg føler at denne kritikken fra FN gjør at jeg har fått tilbake troverdigheten min, sier Nadeem Dar.Dar var major i den pakistanske hæren, og han ledet væpnede kamper mot fundamentalister og terrorister. Han ble imidlertid kastet ut av de væpnede styrkene på grunn av sin ahmadiyya-tilhørighet. Familiens frykt for blasfemiforfølgelse ble imidlertid ikke trodd av norske myndigheter. For to år siden ble Dar pågrepet av politiet og tvangsutsendt etter at familiens asylsøknad ble avvist i UDI (Utlendingsdirektoratet) og UNE (Utlendingsnemnda). En periode levde han i skjul i Pakistan, mens hans kone og de fire mindreårige barna bodde i kirkeasyl på Nesodden. Et halvår etter tvangsutsendelsen fikk Dar likevel oppholdstillatelse i Norge.

Sterk kritikk.

FN mener at Norge brøt torturkonvensjonen ved å tvangssende Dar til Pakistan, til tross for at komiteen hadde anmodet Norge om ikke å gjøre det inntil FN-organet hadde behandlet saken. Norge informerte heller ikke FN om tvangsutsendelsen, og torturkomiteen mener at Norge på denne måten ikke har overholdt sine forpliktelser etter FNs torturkonvensjon om "å samarbeide fullt ut med komiteen".- Det er interessant at Norge ikke følger opp en anmodning fra torturkomiteen om å vente med å sende ut en utlending på grunn av fare for tortur i Pakistan. Det er negativt på grunn av sikkerheten til personen det gjelder, men det undergraver også myndigheten til komiteen - det blir enklere for stater med større menneskerettighetsproblemer å se bort fra torturkomiteens uttalelser, fremholder forskeren Njål Høstmælingen ved Norsk senter for menneskerettigheter.

Kan gi misbruk?

Han tror at norske myndigheter frykter at uttalelser fra torturkomiteen kan føre til nye runder i mange utvisningssaker.- Norske myndigheter frykter kanskje at dersom man blindt følger slike anmodninger, så kan det gi en ny runde i mange utvisningssaker. Det kan gi feil signal til andre asylsøkere som kan komme til å misbruke denne ordningen, tror Høstmælingen.Familien Dar har prøvd saken for både tingretten og lagmannsretten, men i begge tilfeller fikk utlendingsforvaltningen fullt medhold. De har anket saken til Høyesterett. Uttalelser fra FNs torturkomité er ikke folkerettslig bindende for Norge, slik som for eksempel dommer fra Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. I en eventuell behandling i Høyesterett kan det bli vurdert hvordan norske myndigheter skal forholde seg til uttalelser fra torturkomiteen.- Kritikken fra FNs torturkomité reiser et prinsipielt viktig spørsmål om hvilken betydning en slik uttalelse mot Norge skal få ved norske domstoler. Dette er et uavklart spørsmål, og Borgarting lagmannsrett kom til at Norge ikke hadde krenket torturkonvensjonen, sier Dars advokat, Cecilie Schjatvet, som forteller at Høyesterett nå vurderer om anken skal komme opp.

Tar til etterretning.

Seksjonssjef i Utlendingsnemnda (UNE), Ingunn Sofie Aursnes, tar FN-komiteens kritikk til etterretning.- UNE tar til etterretning at torturkomiteen mener vi burde latt være å returnere Dar inntil komiteen hadde fått sett på saken, slik den hadde bedt om. Men det er viktig å understreke at torturkomiteens kritikk kun handler om dette prosedyrespørsmålet og ikke om selve beskyttelsesspørsmålet. Kritikken innebærer altså ikke at komiteen gir Dar rett i sine anførsler om hva han risikerte i hjemlandet, uttaler Aursnes i en e-post.KOMITÉ

FN mener at Norge brøt torturkonvensjonen ved å tvangssende Nadeem Dar til Pakistan. Et halvår etter tvangsutsendelsen fikk Dar likevel oppholdstillatelse i Norge - her sammen med f.v. datteren Uzme (9) og sønnene Owais (4) og Ali (6). Foto: ARKIVHANS O. TORGERSEN

Relevante artikler

 1. NORGE
  Publisert:

  Over 100.000 har skrevet under på at Mustafa Hasan må få bli i Norge

 2. NORGE
  Publisert:

  Nektet asyl og tvangsutsendt fra Norge. Anke over 10 års fengsel førte ikke frem

 3. NORGE
  Publisert:

  Anker tapt statsborgerskap: Mahad Mahamud kjemper for å få bli i Norge

 4. NORGE
  Publisert:

  Abbasi-familiens advokat: Mor sendes tilbake til Norge. Barna til Afghanistan

 5. NORGE
  Publisert:

  Abbasi-familiens advokat: Vil trolig be UNE se på saken på nytt

 6. NORGE
  Publisert:

  Afghansk familie har søkt tilflukt i Hønefoss kirke