- Et ukontroversielt valg

PRIO-direktør Stein Tønnesson sier valget av Ahtisaari som fredsprisvinner sikrer Norge mot problemer.

Direktesending

Aftenposten.no følger kunngjøringen av årets fredspris direkte. Se også:

News in English:

Nettprat:

— Tildelingen av fredsprisen til Martti Ahtisaari er fortjent og går til en klassisk fredsmegler, sier PRIO-direktør Stein Tønnesson. PRIO-direktøren mener Nobelkomitéen har valgt å gi prisen til en ukontroversiell kandidat, og han tror at det er mange i den norske regjeringen som nå «trekker et stort lettelsens sukk». Aftenposten skrev torsdag at det norske utenriksdepartementet frykter Kinas vrede dersom kinesiske menneskerettighetsaktivisten Hu Jiao eller Gao Zhisheng skulle få fredsprisen. - Nobelkomiteen har foretatt et ukontroversielt valg. Dette sikrer Norge mot problemer, og mange i den norske regjering eller UD har nok trukket et lettelsens sukk ettersom prisen ikke gikk til en kinesisk, russisk eller vietnamesisk dissident, mener Tønnesson.

Fremhevet Athisaari som kandidat i 2005

Om prisvinneren sier han: - Det absolutt viktigste er den innsatsen han gjorde som megler i 2005, da han meglet frem en fredsavtale mellom Bevegelsens for et fritt Aceh (GAM) og Indonesias regjering. Det var en imponerende avtale som gjorde slutt på mange års krig, og som var vellykket etterpå, sier Tønnesson til Aftenposten.no. Det var denne innsatsen som gjorde at PRIO-direktøren fremhevet Ahtisaari som fredspriskandidat i 2005 og 2006. Tønnesson mener at dette er den eneste virkelig vellykkede fredsavtalen i de senere årene, og innrømmer at han synes Ahtisaari burde ha fått prisen rett etter at fredsavtalen i Ache var en realitet. Ahtisaari spilte en sentral rolle i for å forsøke å få slutt på konflikten i Kosovo i 1999, men Tønnesson mener at vi ikke kan si at han egentlig lyktes med dette siden konflikten fortsatt pågår.

«Det bør ikke være noe poeng i seg selv å skulle være mest mulig dristig eller provoserende»
Kjell Magne Bondevik om Nobelkomitéens valg av fredsprisvinnere

Har selv en «hemmelig kandidat»

Tønnesson mener årets fredspris går til en klassisk fredsmegler, noe som er i tråd med Nobels fredstestament. Han mener to av tre fredspriser bør være av denne typen. - Nobels fredspris bør som oftest gå til noen som arbeider med nedrustning, våpenkontroll, som forebygger eller forhindre utbrudd av væpnet konflikt, eller noen som arbeider med å hindre at væpnede konflikter skader for mange mennesker, sier Tønnesson. - Årets pris er et godt eksempel på dette, og to av tre fredspriser bør være av denne typen. Så kan man hvert tredje år gi en pris i tilgrensende områder, hvor man kan gi en god begrunnelse for det, fortsetter Tønnesson. Tønnesson hadde selv nominert en fredspriskandidat, men vil ikke fortelle hvem dette er siden han vil nominere ham neste år. - Jeg hadde nok ikke regnet med at min kandidat ville bli tildelt fredsprisen, siden vedkommende ikke er så kjent, sier Tønnesson.

Støre: - Mild, men også en råtass

— Nobelkomitéen har her anerkjent det enkelte menneskets innsats for fred. Martti Ahtisaari har som diplomat, politiker og fredsmegler jobbet iherdig for å få en løsning på vanskelige konflikter over hele verden, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre til Aftenposten.no på satelittelefon fra Afghanistan. Støre trekker frem Ahtisaaris «strategiske blikk» til å se når det er mulig å få fremgang i forhandlinger. - Som et eksempel kan vi nevne Aceh, hvor han greide å bruke tsunami-katastrofen til å få partene til å komme frem til fred, sier Støre. Utenriksministeren beskriver fredsprisvinneren som en «durkdreven diplomat». - Han kan være mild, men han kan også være en råtass, sier Støre.

— Ville valgt ham selv

Kjell Magne Bondevik er leder for Oslo-senteret for fred og menneskerettigheter og har møtt Ahtisaari i mange sammenhenger. - Jeg traff ham første gang da han var president, men senere traff jeg ham etter at jeg overtok som FNs humanitære utsending på Afrikas Horn, sier Bondevik. Bondevik er godt fornøyd med Nobelkomiteens valg. - Han ga et avgjørende bidrag i forbindelse med frigjøringen av Namibia, men også i andre konfliktfylte regioner som Kosovo. Viktigst er likevel at han viser at han tror på dialog og fredelige løsninger fremfor konfrontasjon og militære løsninger. Derfor fortjener han fredsprisen. Jeg tror mer enn gjerne jeg ville ha gått inn for ham til fredsprisen selv, om jeg hadde sittet i Nobelkomiteen, sier Kjell Magne Bondevik. - Har Nobelkomiteen gjort et litt for sikkert og ukontroversielt valg? - Jeg synes ikke det er et for sikkert valg. Det er den eller de som har fortjent prisen mest som bør få den, og nå mener jeg turen var kommet til Ahtisaari. Det bør ikke være noe poeng i seg selv å skulle være mest mulig dristig eller provoserende. Hovedpoenget må være at vinneren har gjort en stor innsats for fredens sak, sier Bondevik. Ahtisaari har vært nominert til fredsprisen i flere år. Var dette siste sjanse for ham til å få prisen? - Nei, jeg tror ikke det var hans siste sjanse. Men jeg ser på det som positivt at det nå endelig ble ham, siden han jo har vært nominert flere ganger. Nettprat: