Norge

Filmen om islamisten Hussain kan bli bevis i ankesaken

Filmregissør Adel Khan Farooq (t.h.) sier at han med dokumentarfilmen «Den norske islamisten» ønsket å vise et balansert bilde av Ubaydullah Hussain.

Påtalemyndigheten vurderer om Hussain-filmen kan bli ført som bevis ved en anke av tingrettsdommen. Tre filmscener pekes ut.

  • Olga Stokke
    Olga Stokke
    Journalist

Islamisten Ubaydullah Hussain uttalte under rettssaken høsten 2016 at han hadde likt å være i medienes rampelys. Denne uken har han fått mye oppmerksomhet:

Oslo tingrett har dømt ham til ni år i fengsel for deltagelse i terrororganisasjonen IS og for rekruttering til IS.

Dokumentarfilmen Den norske islamisten som handler om ham, ble onsdag vist på NRK. Filmen er laget av Ulrik Imtiaz Rolfsen og Adel Khan Farooq.

Torsdag ettermiddag kunne Aftenposten melde at Hussain anker dommen. Det opplyser hans forsvarer, advokat John Christian Elden.

Hussain har besluttet å anke dommen til lagmannsretten både over skyldspørsmålet og over straffeutmålingen.

Kameraten på 20 år har bestemt seg for å vedta dommen, opplyser hans forsvarer, Javeed Shah.

Statsadvokat Frederik G. Ranke synes filmen om Hussain er interessant.

– Det er godt mulig at påtalemyndigheten vil spille av hele eller deler av dokumentaren i en eventuell ankeforhandling, sier han.

Med ankebehandling ligger det an til nytt møte i lagmannsretten for statsadvokat Frederik G. Ranke (t.v.) og Hussains forsvarer, advokat John Christian Elden.

Ranke har merket seg tre scener i filmen:

  • Da Ubaydullah Hussain spiller ISILs nasjonalsang på bilstereoen mens han kjører 20-åringen til flyplassen.
  • Da han sier «hvis du kommer tilbake, kommer du med dawla islamiya» (IS red.anm.)
  • Da han sier at det var ekstra tøft at kameraten skulle reise til Syria siden han var så ung.

Ranke legger til:

– Filmen underbygger dommen når det gjelder Hussains deltagelse i ISIL, Hussains rekruttering og at 20-åringen skulle reise til ISIL.

Her kan du lese Aftenpostens artikkelserie om hvordan IS utnytter barn:

Etter PSTs razzia

Under en razzia beslagla PST upublisert filmmateriale etter at filmteamet var med da en norsk 18-åring, som nå er 20 år, den 8. juni 2015 ble pågrepet på Landvetter flyplass i Göteborg på vei til Syria. Saken endte i Høyesterett som konkluderte med at PST måtte frigi beslaget.

Statsadvokat Ranke minner om at dette kom frem under tingrettssaken:

– Under hovedforhandlingene høsten 2016 i Oslo tingrett ble det avspilt kommunikasjonskontroll som kunne tilsi at filmens råmateriale skulle klippes til slik at det ikke skulle ta seg for dårlig ut for Ubaydullah Hussain. Etter PST-beslaget sier journalist Farooq til Ubaydullah Hussain: «Før og etter redigering er to forskjellige verdener, bror», sier Ranke.

Ville roe ned Hussain

Til dette svarer filmregissør Adel Khan Farooq:

– Jeg har alltid vært i dialog med Ubaydullah Hussain, og jeg har vært opptatt av å gi et balansert bilde av ham. Da ville jeg roe ham ned, «ro deg ned», det skjedde så mye. Jeg husker da vi var i Høyesterett, da sa Glent (førstestatsadvokat red.anm.) at jeg snakket usammenhengende. Men jeg var nervøs etter at PST gikk så drastisk til verks. Da var det viktig for meg å roe ham ned, «slapp av, vi vet ikke hva som skjer». Jeg tenker at jeg må ha sagt det i affekt, sier Farooq som legger til:

– Det var viktig for meg å få frem at når man skriver en sak, vinkler den, utelater man sitater og informasjon, man er i en redigeringsfase. Jeg har hele tiden vært opptatt av å gi et balansert bilde av Ubaydullah Hussain. Tilbakemeldingene vi har fått, viser at det har vi klart, sier Farooq.

– Filmen er god

Statsadvokat Ranke får støtte fra jurist Anine Kierulf i at påtalemyndigheten greide å fremskaffe bevis som felte Hussain og hans medtiltalte kamerat uten å bruke filmen til Rolfsen og Farooq.

20-åringen ble dømt til fengsel i to år og ti måneder for å ha forsøkt å bli med i IS.

Jurist Anine Kierulf mener filmen er viktig journalistikk

Kierulf, fagdirektør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, synes filmen er god. Hun tviler på at den vil ha så stor betydning i en ankesak, men mener at den uansett er viktig for allmennheten.

– Filmen viser det som den lange og grundige dommen beskriver.

Hun mener at filmens dokumentariske grep viser det som for mange mennesker er en ukjent verden, som er vanskelig å skjønne noe av:

– Hvordan er det mulig å ønske å bli rekruttert inn i en terrororganisasjon som IS?

Påskelektyre

Kierulf sier videre at samfunnet vårt er avhengig av den type journalistikk som filmen representerer.

– Det er viktig for å forstå disse drivkreftene og denne type mekanismer i vårt multikulturelle samfunn, sier hun og legger til:

– Dommen mot Hussain kan jeg anbefale som kriminallektyre til påsken.

Les mer om

  1. Islam i Norge
  2. Den islamske staten (IS)